Slová majú silu. Dokážu pomôcť, povzbudiť, ale na druhej strane aj ublížiť. Aj keď to možno prvoplánovo nemyslíte zle a niekomu svojimi slovami naozaj chcete pomôcť, môže sa stať, že docielite opak. Prečítajte si 7 viet, ktoré sú pre to typické a pokiaľ chcete niekoho podporiť a pomôcť mu, rozhodne by ste ich nemali používať. O aké teda ide?

“Všetko dobre dopadne.”

Áno, možno chcete človeka povzbudiť a zasiať do neho nádej, že všetko dobre dopadne. No táto veta žiaľ nedokáže zmierniť aktuálny žiaľ či smútok. A už rozhodne nie, ak je niekto v bezradnej situácii, nebude vôbec veriť tomu, že sa vyrieši a všetko dobre dopadne.

“Iní ľudia riešia vážnejšie problémy.”

Tak túto vetu by ste v snahe niekomu pomôcť mali ihneď vyškrtnúť zo svojho slovníka. Aj keď nechtiac, ale predsa ňou sabotujete akýkoľvek problém, pri ktorom iný čaká, že mu pomôžete. Danú osobu tým veľmi urazíte a ublížite jej, pretože jej touto vetou naznačujete, že vlastne o problém ani nejde.

“Raz sa na tom budeš smiať.”

Možno áno, možno nie, to nie je isté. Ak má niekto vážny problém, rozhodne mu nie je do smiechu, ba čo viac, ani len nepomyslí na to, že by sa nad danou situáciou mohol v budúcnosti smiať. A aj keď máte dobrý úmysel, túto vetu radšej nevyslovujte.