Manipulátora však nie je úplne ľahké odhaliť ihneď, musíte si všímať, ako sa k vám dlhodobo správa. Čo teda môže prezradiť, že máte dočinenia s manipulátorom?

Každý do istej miery manipuluje

Hoci sa vám to môže zdať absurdné, no je dokázané, že každý vo vzťahu do určitej miery manipuluje. Ako? Ak napríklad od partnera nieči požadujete, snažíte sa ho “spracovať” tak, aby vašej požiadavke vyhovel. Na tom nie je nič zlé, štipka manipulácie do medziľudských vzťahov totiž patrí. Je však veľmi dôležité nájsť hranice a manipuláciu nepoužívať ako nástroj ovládania iných. Ako rozpoznať, že žijete s chorobným manipulátorom? Všímajte si týchto 8 vecí.

Obviňuje vás

Pre manipulátora je prirodzené na vás automaticky zhodiť každú vinu, vrátane svojej vlastnej. Tým vás nielenže obviňuje neprávom, ale svojim manipulovaním sa vám snaží tiež vnútia svoj názor. Chce totiž dosiahnuť, aby ste sa cítili previnilo a tak vás dostal presne tam, kde chce. Je dôležité odhaliť toto neustále obviňovanie čím skôr a vzoprieť sa mu. Vy predsa dobre viete, čo ste zavinili a čo nie.

Hovorí vám len to, čo chcete počuť

Aj toto je znak citového manipulátora. Zakaždým vám nasľubuje hory doly, no keď príde na vec, zachová sa úplne inak. Dobre vie, prečo to robí. Naschvál vám povie to, čo chcete počuť, aby si vás “omotal” okolo prsta, ale v žiadnom prípade svoj sľub nedodrží. Na manipulátora nie je žiadny spoľah, preto ak si to všimnete, konajte.

Zakaždým zo seba robí obeť

Manipulátori si často nevedia priznať chybu a neustále sa sťažujú na to, že im niekto ubližuje. A to aj v úplne banálnych veciach, nad ktorými by ste sa v bežných situáciách ani nepozastavili. Paradoxne, robia obeť zo seba, aj keď ste ňou vy. Tým, že sa radi stavajú do roly obete, sa vás snažia nenápadne presvedčiť a zmanipulovať, aby ste ich ľutovali, prípadne vinu zobrali na seba. Na toto si date pozor a ak sa také situácie začnú čoraz viac opakovať, takýto vzťah si dobre zvážte.