Máte malé dieťa a premýšľate o návrate do práce na čiastočný úväzok? Alebo sa vám končí rodičovská dovolenka  a vy by ste sa radi vrátili? Firmy veľmi nevychádzajú matkám v ústrety, ale je to len ich chyba? A ako zvládnuť návrat do práce tak, aby bolel čo najmenej?

Dobrá matka vs. vlastný život

Zlaďovanie kariéry a rodiny je veľkou témou aj z toho dôvodu, že v slovenskej spoločnosti vládne dosť zvláštna atmosféra: na jednej strane stojí skupina zapálených „stopercentných“ matiek a ich prívrženkýň, ktoré sú presvedčené, že sa treba venovať výhradne dieťaťu, na strane druhej sú potom aktívne ženy, ktoré sa z rôznych dôvodov už krátko po pôrode vracajú späť do práce. A zďaleka nejde len o bezohľadné karieristky… Ťažko súdiť, ktorá z uvedených dvoch skupín je početnejšia.

Rozsiahlejšie výskumy na túto tému u nás chýbajú, takže nikto presne nevie, ako sa ženy správajú v skutočnosti a čo vlastne chcú – či zostávať s dieťaťom doma a ako dlho, alebo pracovať na plný či čiastočný úväzok. „Je to veľmi individuálna záležitosť,“ hovorí Jiří Kocourek, špecialista trhu práce a pokračuje: „Záleží na aktuálnom rozpoložení, možnostiach a životnej situácii matky. U jednej konkrétnej ženy môžu po pôrode nastať obe situácie: buď je veľmi ambiciózna, práca je pre ňu dôležitá, a tak sa s návratom ponáhľa alebo je, naopak, natoľko unavená a vyčerpaná, že si chce materstvo naplno užiť.“

Nesúďme, čo je správne a čo nie – každý nech sa rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia. Ako hovorí psychologička Zdeňka Židková: „Ideálny čas vrátiť sa do práce je vtedy, keď sa žena do práce vrátiť chce.“ Dôležité je, aby mala možnosť voľby. Zároveň však treba upozorňovať, že návrat do práce po troch alebo štyroch rokoch strávených na rodičovskej nie je ľahký. A často sú to štyri roky na jedno dieťa, ďalšie štyri roky na ďalšie…

Ako na návrat

„Duševne zakrpatieť na materskej dovolenke je skoro slovné spojenie,“ hovorí odborníčka a pokračuje: „Dieťa naozaj nie je rozumovo rovnocenným partnerom. Ale ako odborník, ktorý sledoval duševnú záťaž v mnohých profesiách, môžem zodpovedne prehlásiť, že práca ženy na materskej je najnáročnejšia práca, ktorú poznám: splňuje kritériá časového tlaku, nepretržitého monitorovania a monotónnosť, čo sú znaky psychicky náročných profesií.“ V každom prípade nežijeme vo vzduchoprázdne a domov nie je ostrov, z ktorého niet úniku. Argument, že žena doma „zakrpatie“, vypovedá skôr o tom, že v rodine je problém usporiadať život tak, aby dieťa nebolo dvadsaťštyri hodín závislé len od matky.