Dátumy majú svoje špecifiká. Najdepresívnejším dňom v roku 2023 má byť pondelok, 16. januára. Prečo to bude práve tento deň a ako ho prežiť bez ujmy? 

Blue Monday

Každý tretí pondelok v januári má zlú povesť. V médiách býva označovaný ako „Blue Monday“, teda najdepresívnejší deň celého roka. Ako prvý prišiel s týmto poznatkom Cliff Arnall, profesor na univerzite v Cardiffe.

V roku 2005 zostavil rovnicu, v ktorej sa nachádzajú také veličiny, ako je napríklad počasie, dlhy, čas, ktorý uplynul od Vianoc, čas uplynutý od porušenia novoročných predsavzatí a klesajúca motivácia. Pravda, neskôr vyšlo najavo, že túto „rovnicu“ vytvoril na zákazku cestovnej kancelárie, ktorá pomocou nej propagovala zimné zájazdy do teplých krajín (a z univerzity v Cardiffe ho za to vyhodili). Ako však ukázali neskoršie prieskumy a analýzy, Arnall vychádzal z reálnych dát a jeho určenie dátumu malo svoje opodstatnenie.

Povianočná kríza

Povianočné obdobie je pre našu náladu jedným z najkrízovejších. Pri odpadkových košoch sa povaľujú vyhodené vianočné stromčeky, po darčekoch nám ostal len prievan v peňaženkách. V práci doháňame resty, ktoré spôsobilo sviatočné voľno, vonku je zima, skoro sa stmieva a ďalšie voľné dni sú v nedohľadne.