Moderná technológia nám prezradila cestu ku hviezdam a dovolila splodiť dieťa v skúmavke. V otázke sexu však osvietenie neprišlo a väčšina populácie tak dodnes žije v rozprávkach. O to viac sa mýtmi hemží neuchopiteľná sexualita žien. A po čom túžia, o tom občas nevedia ani ony samy.

„Vo vzťahových veciach ľudia túžia po nejakom ideáli. Chcete byť zamilovaní, mať ideálneho partnera, dosahovať orgazmus, kedykoľvek si zmyslíte. A tieto priania a fantázie sú potom niekedy pretransformované  do všeobecných právd, ktoré chcete, aby tak fungovali. A to navzdory tomu, že skutočnosť je celkom iná,“ vysvetľuje sexuológ Zlatko Pastor dôvod, prečo sa darí mýtom aj v silne racionalizovanej dobe, akou sa javí tá naša. Ktoré sú tie najčastejšie?

Podceňovaný sex

Paradoxom je, že zatiaľ čo v živote ženy a páru prispieva zdravá sexualita ku šťastiu len z 15 až 20 % , nefunkčný a zanedbávaný sexuálny život dokáže zničiť intimitu a stabilitu vzťahu oveľa významnejším spôsobom. Najväčšou brzdou ženskej túžby sú pritom podľa amerického profesora psychológie Barryho W. McCarthyho nielen mocenské hry v rámci vzťahu, ale aj predvídateľný a rutinný sex. „Málo známym je tiež fakt, že pokiaľ sa pár stane asexuálnym (čo značí frekvencia menej než 10 stykov ročne), takmer vždy je to dané rozhodnutím muža, vykonaným jednostranne a neverbálne,“ uvádza psychológ.

Muži a ženy vnímajú sex rovnako

Zrejme najväčšie mýty vznikajú tým, že sa ženská sexualita vysvetľuje v prípade biologických zážitkov cez modely a schémy mužskej sexuality. Ich podstata je pritom celkom odlišná. Súvisí to aj s evolučným nastavením – muž chce odovzdať čo najviac genetického materiálu, žena si, naopak, starostlivo vyberá, ktorý jedinec sa najlepšie postará o potenciálnych potomkov. V nežnej realite sexu každopádne reagujú podľa Zlatka Pastora všetci muži prakticky rovnako a ľahko sa vzrušia zmyslovými stimulmi, zatiaľ čo pre ženy má oveľa väčší význam citová zainteresovanosť a ich sexualitu charakterizuje variabilita a individualita.

„Muž má pri sexe orgazmus vždy, zato v prípade žien ho v priebehu styku nedosiahne minimálne päťdesiat percent, pri vaginálnom už vôbec nie. Existuje, samozrejme, 30 % žien, ktoré to majú opačne, ale nie je to väčšinové. A ak tu na základe pornopriemyslu pôsobí mýtus, že žena dosiahne vrchol rovnako ľahko ako muž, stačí len stlačiť nejaký gombík, môže sa dotyčná z prvej skupiny cítiť pokazene a nedostatočne,“ vysvetľuje Zlatko Pastor.

Nultý bod G

Evergreenom medzi sexuálnymi mýtmi je tiež existencia bodu G. Aj napriek tomu, že o ňom v žiadnej učebnici biológie či medicíny nenájdete ani zmienku – celá fáma je založená na dôkladne prepracovanom marketingu. Bod G bol totiž pred štyridsiatimi rokmi definovaný istou zdravotnou sestrou ako nervová štruktúra v pošve ženy, pričom sa začalo tvrdiť, že jeho stimuláciou dosiahne orgazmus každá žena.