Obrazom rodiny je krásny trojuholník – otec, mama a dieťa. Nejednému súčasnému páru sa však nedarí uskutočniť rodinný trojuholník. Kým v niektorých prípadoch bráni splodiť potomka závažný zdravotný problém na strane muža alebo ženy, v iných stačí identifikovať príčinu a zmeniť stresujúci životný štýl. Najhorším riešením je ale nerobiť nič, vzdať sa.

V minulosti sa nemožnosť splodiť potomka častejšie pripisovala ženám, v súčasnosti lekári vravia, že minimálne z polovice zlyhávajú muži. Preto ak sa páru dlhodobo nedarí počať dieťa, mali by lekárske vyšetrenie podstúpiť obaja. Ak jeho výsledok poukáže na to, že príčina je u muža, pomôcť potom môže aj cieľavedomá zmena životného štýlu, zameraného na mužské pohlavné zdravie.

Tri faktory kvality spermií

K základným ukazovateľom kvality spermií patrí množstvo, teda ich koncentrácia – nedostatočným počtom sa znižuje šanca na oplodnenie vajíčka. Ďalším faktorom, ktorý bráni počatiu, je tvar/morfológia spermií – ak spermia so zlou morfológiou, čiže s možným genetickým poškodením, oplodní vajíčko, je pravdepodobné, že zárodok čoskoro zanikne, alebo neskôr dôjde k potratu. Tretím dôležitým ukazovateľom je pohyblivosť spermií – „lenivé“ spermie majú menšiu šancu dostať sa k vajíčku a prekonať jeho membránu. Dobrou informáciou je, že faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu kvalitných spermií, sa dajú do istej miery upraviť cieľavedomým a vytrvalým konaním.

Zdravie spermií poškodzujú

Medzi ovplyvniteľné faktory, vplývajúce na množstvo a kvalitu spermií, patria: fajčenie (prispieva k problémom s erekciou a negatívne ovplyvňuje množstvo a kvalitu spermií), nadmerná konzumácia alkoholu (čím viac alkoholu, tým sú horšie spermatologické výsledky), stres (pri neustálom strese nedochádza k regenerácii organizmu a priveľa stresových hormónov poškodzuje nielen tvorbu spermií, ale aj celý or- ganizmus, vrátane jeho imunity), nadváha (pri obezite spermie lenivejú a tvorí sa aj viac estrogénu, čiže ženského hormónu), strava (najmä ak neobsahuje dostatok potrebných vitamínov a minerálov).