Je fyzická krása nepodstatná, alebo nás podvedome priťahuje a prispôsobujeme jej svoje správanie? Majú to krásni ľudia ľahšie, alebo musia bojovať s predsudkami priemerne vyzerajúcich spoluobčanov? Vedecká štúdia priniesla zaujímavé výsledky: krása je omnoho dôležitejšia, než sme ochotní si pripustiť.

Odmietame starobu

Výskumy hovoria jasne: radšej sa obklopujeme šťavnatou, energickou mladosťou, než aby sme boli konfrontovaní so starobou. „Niekoľko vedeckých prác dokazuje, že podvedome ,nadŕžame‘ pekným ľuďom. Ono je to pochopiteľné, každý sa rád obklopuje príjemnými podnetmi, k tomu sme prirodzene vábení. Chybou je, samozrejme, fyzickú krásu preceňovať a odvodzovať od nej hodnotu človeka,“ hovorí pražská psychologička Helena Bezděková.

A psychiatrička Jarmila Klímová dodáva: „V podstate každý máme tendenciu identifikovať sa s niečím, čo sa spoločensky, sociálne, kultúrne aj generačne vníma ako krásne. Krásne rovná sa oficiálne a ľudia majú tendenciu vzývať to, čo je oficiálne. Škaredosť sa vníma ako chyba, s tou sa stotožníme len ťažko.“

Krásne a dôveryhodné

Výskum v Izraeli skúmal vzorku 118 žien. Jeho autori nechali rôzne atraktívne ženy minútu hovoriť do kamery a potom ich vystúpenie púšťali divákom – ľuďom rôzneho veku a vzdelania. Tí potom hodnotili nielen vzhľad, ale tiež jednotlivé vystúpenia zachytené na videu. Výsledok bol jednoznačný. Diváci krásnym ženám nielenže venovali oveľa väčšiu pozornosť a všímali si detaily ich vzhľadu, ale tiež si oveľa lepšie pamätali, čo atraktívne ženy hovorili. Dokonca mali podľa autorov testov tendenciu ich vyjadreniam dôverovať viac, ako priemerne vyzerajúcim figurantkám.

Iný prieskum tiež poukázal na zaujímavý fakt. Zatiaľ čo v severoeurópskych krajinách je celkom bežné, že hlavné spravodajské relácie moderujú starí skúsení novinári, v strednej Európe a najmä na juhu Európy sa kladie dôraz na mladistvý vzhľad a fyzickú príťažlivosť. A mladosť ovláda aj reklamy či filmy, staroba akoby neexistovala. „Mladý človek odráža materiálne potreby spoločnosti. Krásny, mladý človek je materiálne mocný – má budúcnosť, symbolizuje zisk, zdravie, prosperitu. Je to prevládajúca dogma a nie je sa čomu čudovať, všetci by sme si najradšej uchovali energiu a vzhľad tridsiatnikov,“ vysvetľuje odborníčka.