Každý z nás má niekedy strach. Situácie, keď k tomu dochádza, sú veľmi rôznorodé. Obavy sú súčasťou každodenného života, a sú teda úplne normálne. Čo sa však stane, keď sa vymknú spod našej kontroly a začnú byť patologické?

Bez strachu to nejde

Strach je pradávny ľudský pocit, ktorý môže človeku zachrániť život. Táto základná emócia nám pomáha rozpoznať nebezpečenstvo a reagovať naň. Nabáda nás k obozretnosti a k zvýšenej pozornosti. Opodstatnené obavy nám pomáhajú získať dôležitú energiu na to, aby sme konali rozhodne, učinili obranné a ochranné opatrenia alebo vnímali výzvy a mobilizovali svoje sily. Telesné reakcie im pri tom pomáhajú: svaly sa napnú, srdce búši rýchlejšie, vyplavujú sa stresové hormóny. Telo i duch sa maximálne koncentrujú a sme pripravení na výkon. Potom, čo prečkáme nebezpečenstvo, táto stresová fáza odznie a dostaví sa uvoľnenie.

V modernom živote čelíme takmer neustále situáciám, ktoré môžu vyvolávať strach: obavy o ľudí, ktorých máme radi, obavy zo straty peňazí či práce, strach z chorôb, namrznutých ciest v zimnom období, skúšok, rozhovorov s nadriadenými, ciest lietadlom či návštev u zubára. Mnohé situácie prežívame ako ohrozenie, hoci objektívne z nich nepramení žiadne podstatné nebezpečenstvo, ako príklad uveďme návštevu zubára.

Každý človek má inú hladinu strachu, môže siahať od pocitu stiesnenosti až k mohutným návalom strachu sprevádzaným zreteľnými telesnými ťažkosťami. Niekto nastupuje do lietadla úplne uvoľnene a dokonca sa teší na to, až sa lietadlo vznesie. Iný, naopak, prekonáva let len s pomocou upokojujúcich liekov alebo sa cestám vzduchom vyhýba úplne.

Hranice medzi druhmi strachu

Napríklad strach z lietania alebo zo zubného lekára sa vzťahuje ku konkrétnej situácii. Môže postihnúť ľudí, ktorí inak životom prechádzajú odvážne a sebavedome. Takéto obavy a strachy sú síce veľmi nepríjemné a niektorým oblastiam života dokonca stavajú prekážky, ale cielenými opatreniami ich možno veľmi dobre dostať pod kontrolu a zvládať.

Keď však strach dlhodobo zaťažuje emočný svet človeka, ovláda jeho každodenný život a obmedzuje schopnosť konania, je načase zistiť jeho základ, príčinu. Také obavy totiž môžu byť príznakom vážnej fóbie či iného problému psychického charakteru. Chorobný strach sa pritom často objavuje v úplne bežných životných situáciách, chorobné obavy potom človeku sústredenú činnosť nielen znemožňujú, ale ju úplne ochromujú, či dokonca blokujú.

Keď nám dôjde dych

Veľa ľudí trvale trpí takzvanými fóbiami (odvodené z gréckeho slova phobos - strach), ktoré bývajú sprevádzané panickými atakmi. Vo väčšine prípadov majú tieto fóbie vždy rovnaký iniciačný podnet, len v ojedinelých prípadoch sa objavujú ako blesk z čistého neba, a to jednorazovo či dokonca opakovane. Nie je výnimkou, že telesné ťažkosti pri panických záchvatoch sa do popredia dostávajú v takej miere, že postihnutý sa spočiatku obáva nástupu vážneho fyzického ochorenia. Typickými symptómami sú trasenie sa po celom tele, bolesti a zvieranie hrudníka, silné búšenie srdca, ťažké dýchanie a pocity závratu.

Mnohí postihnutí hyperventilujú, nadychujú sa a vydychujú veľmi rýchlo, čo môže viesť ku vzniku kŕčov, závratov, alebo dokonca k mdlobám. Všetky tieto prejavy strach ešte viac stupňujú. Panické záchvaty trvajú často len niekoľko minút, môžu však pretrvávať aj niekoľko hodín. Ťažkosti sa miernia, keď záchvat dosiahne svoj vrchol, potom postupne odznievajú.