Čím sa líšia najlepší ľudia od ostatných? Narodili sa s nadaním, ktoré ich predurčilo na úspech, alebo si svoje postavenie museli tvrdo vydrieť? A čo to znamená pre vás, keď sa chcete v nejakej oblasti ľudskej činnosti dostať na vrchol? Je tam pre vás ešte miesto a čo všetko je preto potrebné urobiť?

Existuje vrodený talent?

Človeka menom Bill Gates alebo skupinu Beatles poznáte všetci. Keby vám niekto položil otázku, čo ich priviedlo na vrchol, čo by ste odpovedali? Už niekoľko generácií vrie medzi psychológmi z celého sveta vášnivá debata na tému: Existuje vôbec niečo ako vrodené nadanie alebo talent? Veľa ľudí sa domnieva, že áno a aby človek dosiahol úspech, musí to mať takzvane od Boha. Čím viac však psychológovia a rôzni iní odborníci analyzujú životopisy slávnych a úspešných a čím viac sú títo slávni a úspešní ochotní prezradiť zo svojho životného príbehu, tým menší význam, zdá sa, zohráva vrodené nadanie a, naopak, väčší hrá tvrdá práca. Podľa mnohých odborníkov je tak rozhodujúcim aspektom úspechu drina a nie talent.

IQ je nezmysel?

Jedným z najznámejších bádateľov zaoberajúcich sa štúdiom nadania ľudí bol americký psychológ Lewis Terman. V roku 1921 vybral na základe rozsiahleho testovania IQ skupinu mladých géniov, ktorým dal prezývku „Termiti“. Veril, že práve z jedincov s najvyšším IQ vzídu tí najlepší z oblasti vedy, umenia, politiky. Keď tieto nadané deti dospeli, ukázalo sa, že väčšina z nich sa nestala mimoriadne úspešnými v neskoršom profesijnom živote a dokonca žiadne z nich sa nestalo všeobecne známym a uznávaným géniom tej doby. Niektorí iní bádatelia dokonca považujú za pravdepodobné, že celý súbor Termitov nebol v živote úspešnejší ako iná náhodne vybraná skupina zo zhodného sociálneho a ekonomického prostredia tej doby, bez ohľadu na mieru ich IQ. A navyše: výskumy z posledných rokov dokonca naznačujú, že takto nastaveným identifikačným sitom, ktoré sa zameralo len na skúmanie hodnoty IQ, „neprešli“ dvaja neskorší nositelia Nobelovej ceny – William Schockley, vynálezca tranzistora a Luis Walter Alvarez, významný bádateľ v oblasti fyziky elementárnych častíc.