Všetci v živote chceme lásku, každý z nás túži milovať a byť milovaný. Nie vždy je však príbeh partnerského vzťahu baladou. Aj keď rozchody každého z nás bolia, niekedy treba situáciu triezvo zhodnotiť a povedať – dosť.

Rozhodnutie ukončiť akýkoľvek ľúbostný sme už plynulo prechádzali z jedného konfliktu vzťah nie je jednoduché, a spravidla býva spojené s istou dávkou trápenia minimál- ne na jednej strane, ak nie na oboch. Darmo, hovorí sa, že stratou každého vzťahu strácame aj časť nášho srdca, ktorú sme doň investovali. Na druhej strane to môže byť najlepšie rozhodnutie, aké ste urobili. Rozhodne netreba utekať zo vzťahu hneď pri prvom náznaku problémov. Sú však určité čer- vené čiary, ktoré by sme radšej prekračovať nemali. Tu je päť signálov, že treba povedať: Dosť!

Keď hádky nahradia smiech

Vzťahoví poradcovia upozorňujú, že samotné hádky nemusia byť nevyhnutne dôkazom nezdravého vzťahu. Je normálne, že na rôzne dô- ležité situácie máme odlišné názory, a je prirodzené o nich diskutovať. Aj hádky o banálnych veciach môžu vzťah posúvať dopredu. Niektorí si spolužitie bez neustálych stresov nevedia predstaviť a vyhovuje im „talianske manželstvo“, kde si práve počas hádok vydiskutujú trecie plochy a posúvajú tak svoj vzťah vpred.Horšie je, keď neustále hádky nestriedajú momenty vzájomnej blízkosti.

Čas dať si "pauzu"

Jednou z kontroliek, ktoré môžu upozorniť na ďalej neudržateľný vzťah, je formulka „dajme si pauzu“. Ruku na srdce: koľko vašich kamarátok či známych žije vo funkčných šťastných vzťahoch, ktoré sa zázračne zlepšili počas vzťahovej prestávky?

Áno, niektorým párom odlúčenie pomohlo uvedomiť si, ako veľmi si chýbajú. Ale vo väčšine prípadov je situácia jasná. Preto je asi namieste navzájom sa netrápiť a byť k sebe úprimní. Ak už padne slovíčko „prestávka“, mali by sme ho vnímať len ako diplomatickejšie pomenovaný rozchod.

Keď netreba druhú šancu

Každý z nás robí chyby, a inak to nie je ani vo vzťahoch. Tiež platí, že každý z nás má popri dobrých vlastnostiach aj negatíva, s ktorými sa naši partneri musia naučiť žiť – podobne ako aj my musíme tolerovať určité drobné pochy- benia našich blízkych. Sú však prípady, kedy je na mieste nekompromisnosť.

Jednou z takýchto hraníc, ktoré by sa vo vzťahu nikdy nemali prekročiť, je fyzické násilie. V láske obzvlášť platí, že odpustiť sa dá takmer všetko. Ak však partner na vás počas hádky za- útočí, s radikálnym rozhodnutím by ste nemali ani na moment váhať.