Práve zima je ideálny čas na absolvovanie laserových procedúr. Laser si vďaka svojej všestrannosti našiel miesto i v estetickej medicíne. Tá klasická ho pozná už viac než tridsať rokov. Láka ženy aj mužov, ktorí si chcú nechať odstrániť chĺpky, rozšírené cievky, bradavice, pigmentácie, tetovania.

Laserové ošetrenie sa ani náhodou nepriatelí s UV žiarením, preto nie je vhodné podstúpiť tieto zákroky v letných me- siacoch. „Klient by pred ošetrením nemal byť približne štyri až šesť týždňov vystavený pria- memu slnečnému žiareniu, veľmi dôležitá je aj dôsledná ochrana po ošetrení. Po laserovom zákroku je potrebné približne mesiac chrániť po- kožku používaním krému s vysokým ochranným UV faktorom. Ak by sme tesne po zákroku vy- stavili ošetrenú časť slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k prejavom popálenia pokožky až tvorbe pľuzgierov, k zmenám sfarbenia pokožky, hyperpigmentáciám, dokonca k tvorbe jaziev,“ upozorňuje MUDr. Janka Holešovská, MBA., vedúca lekárka medicínsko-estetického centra Medicor. Zimné mesiace sú teda ideálnym ob- dobím, keď je vhodné absolvovať skrášľovacie zákroky pomocou lasera. „Každému laserovému ošetreniu by však mala predchádzať podrob- ná konzultácia s lekárom, ktorý po zhodnotení  celkového stavu určí, aký druh laserového oše- trenia je pre daného klienta vhodný a preberie s ním výhody aj možné komplikácie,“ približuje lekárka úvodné kroky pred ošetrením.