Zdravie na druhom mieste

COVID-19 akosi nenápadne vytlačil všetky ostatné aj závažnejšie ochorenia. Potreba zdravotnej starostlivosti sa však nezastavila. Napriek tomu 38 % respondentov uviedlo, že kvôli pandémii vynechali alebo odložili preventívne návštevy zdravotnej starostlivosti.

„V čase, keď sa musíme sústrediť na to, aby sme sa udržali čo najzdravšie, nesmieme vynechávať preventívne návštevy u našich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Keď nám uniknú skoré príznaky choroby, dovolíme, aby prerástla do vážnej alebo dokonca život ohrozujúcej choroby,“ hovorí MUDr. Kristin Englund, odborníčka na infekčné choroby.

Foto: Shutterstock