Pandémia koronavírusu nezvratne zmenila naše životy. Okrem fyzického zdravia nás a našich blízkych postihla aj psychické zdravie. Zmenila spôsob, akým pracujeme, učíme sa a komunikujeme. Život každého jedného človeka ovplyvnila.

Nový prieskum uverejnený v časopise Parade a Cleveland Clinic, odhaľuje, že pandémia zmenila celkový pohľad na svet. Nielen psychiku, ale aj spôsob, akým ľudia pristupujú k svojmu zdraviu a zdravotnej starostlivosti. Prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Ipsos, bol poskytnutý reprezentatívnej vzorke 1 000 dospelých Američanov vo veku 18 a viac rokov. Čo zistil?

Psychické problémy

Nie je prekvapením, že pandémia spustila vlnu problémov duševného zdravia. Či už ide o zvládanie závislosti, depresie, sociálnej izolácie alebo len všeobecného stresu, ktorý je dôsledkom COVID-19. Zdá sa, že tieto problémy postihujú najmä mladších ľudí. Z opýtaných 55 % uviedlo, že od začiatku pandémie mali problémy s duševným zdravím, vrátane 74 % respondentov vo veku 18 až 34 rokov.

Medzi týmito respondentmi boli štyri najbežnejšie problémy:

  • Stres (celkovo 33 %; 42 % 18 až 34-ročných)
  • Úzkosť (celkovo 30 %; 40 % 18- až 34-ročných)
  • Depresia (celkovo 24 %; 31 % 18 až 34-ročných)
  • Osamelosť alebo izolácia (celkovo 24 %; 31 % 18 až 34-ročných)

Mnohí sa tiež cítia znechutení neustálym, niekedy sa meniacim a protichodným tokom informácií okolo vírusu a pandémie. Celkovo 41 % opýtaných tvrdilo, že ich správy a informácie o COVID-19 boli spúšťačom mnohých úzkostí.