Každý chce byť úspešný a šťastný. Niekedy však s úspechom šťastie strácame. Tieto dve veci sa však dajú skĺbiť – napríklad cez rozvíjanie a využívanie silných stránok a nie strácanie času so snahou rozvíjať naše nedostatky.

Pracujte na silných stránkach

Ľudia, čo majú predpoklady (talent) na nejakú činnosť, sa pri ich rozvíjaní oveľa viac zlepšujú ako tí, čo ich nemajú. Mnohé veci o sebe intuitívne tušíme, ale našu pozornosť často venujeme najmä tomu, čo nám nejde. Ak však svoju pozornosť obrátime na silné stránky, potom sa môžeme sústrediť na to, na čo máme predpoklady, miesto toho, aby sme sa snažili krvopotne meniť to, v čom sme slabí. Pracovať na svojich slabinách býva úmornejšie a často ani nevedie k žiaducemu výsledku. Len sme viac frustrovaní, že ani napriek snahe sa dostatočne nezlepšíme.

Silné stránky vychádzajú z našich potrieb

Silné stránky výrazne ovplyvňujú našu spokojnosť alebo frustráciu – je to tým, že vychádzajú z našich potrieb. Od malička nás prirodzene ťahá robiť činnosti, čo nás viac uspokojujú, a preto sa v nich rýchlejšie rozvíjame a v dospelosti sme v nich dobrí. Ak radi akčne organizujeme, potom budeme spokojní napríklad v eventovej agentúre. Ak by sme však mali miesto toho sedieť za pokladňou v prázdnej predajni, budeme neuveriteľne frustrovaní. Preto aj našu aktuálnu nespokojnosť v práci môže spôsobovať fakt, že v nej nemáme možnosť uplatňovať naše silné stránky. Ak teda spoznáme naše silné stránky, budeme vedieť ľahko zistiť, čo nám v práci chýba a čím do nej vieme prispieť.

Talent + investícia = silná stránka

Talent nám k nášmu úspechu a šťastiu nepostačí. To sa dostaví až keď sa nám bude počas života dariť naše predpoklady rozvíjať a stanú sa z nich silné stránky. Ako však prísť na to, aké máme talenty? Jednoducho, počas celého života si ich vlastne testujeme. Napríklad môžeme už od detstva vnímať, že spev nám ide dobre aj ľahko a prináša nám navyše i veľa potešenia. Alebo máme trápnu skúsenosť, že nám ide ťažko.

Talenty si však nemusíme spájať len s umením alebo športom. Ide aj celkovú chuť predviesť iným čo dokážeme urobiť v tímovom projekte a silnou stránkou môže byť aj odvaha stáť pred ľuďmi, hlavne ak nás baví zaujať a nadchnúť ich pre novú myšlienku. Pamätajte teda, že talenty sú vrodené predpoklady, ktoré sa však rozvíjajú iba tým, že do nich investujeme čas a energiu. Aj preto sa oplatí ich poznať, aby sme čas a energiu na ich rozvíjanie investovali správnym smerom.

Ako byť dobrým šéfom

Šéfovia často nútia podriadených, aby sa prispôsobovali ich štýlu. Lepšie je však poznať svojich pracovníkov a ich prístup k vykonávaniu úloh a ostatným činnostiam. Keď rozumieme, na čo naši podriadení lepšie reagujú, potom aj vieme podporiť ich motiváciu tým, že im zadávame úlohy, v ktorých využijú svoje silné stránky. A naopak, nebudeme im dávať úlohy, ktoré protirečia ich silným stránkam.

Nie vždy to však realita umožňuje a preto je niekedy dôležitý aj fakt, ako konkrétnu úlohu danému pracovníkovi podáme. Keď povieme pracovníkovi: „Vieš mi k tomuto vymyslieť niekoľko nápadov? Najlepšie do zajtra,“ – potom pod takýmto časovým tlakom a nutnosťou vymýšľať nové veci bude nadšený len vtedy, ak je kreativita a potreba akcie jeho prirodzeným postupom. Ak to tak nie je, bude sa s úlohou trápiť, stresovať a úloha nebude urobená tak kvalitne ako by sme očakávali.