Vždy vedia, čo máte urobiť a čo je pre vás najlepšie. Za zdanlivou starostlivosťou o vaše dobro sa však skrýva manipulácia, ktorá vám môže zničiť život. Prečo niektorí ľudia túžia riadiť vaše kroky a ako sa im ubrániť?

„Niektorí ľudia – a je ich, bohužiaľ, dosť – vnímajú vzťahy s okolím, vrátane vzťahov rodinných, ako arénu, v ktorej sa odohráva akýsi permanentný boj o moc. Jednu z najzákernejších foriem podobných súbojov predstavuje manipulácia. Zahalená navyše do úhľadného rúcha tvrdenia, že to s druhými predsa ‚myslíme dobre‘,“ vysvetľuje psychológ Petr Šmolka.

Umenie ovplyvňovania

Snaha riadiť druhým život je zrejmá najmä v rodinných vzťahoch, predovšetkým vo vzťahu matka – syn. Za všetkým sa obvykle skrýva strach z osamostatnenia syna, ktoré mnoho žien berie ako svoju vlastnú prehru. Nielenže zahŕňajú potomka tisíckami odporúčaní a rád „čo by mal, aby…“, ale často neváhajú predstierať zdravotné a iné problémy, aby im deti vyhoveli. „Mnohé ženy vnímajú svoju materskú rolu ako ochrankyne bezmocných neviniatok. Na samom počiatku spravidla oprávnene. Zároveň je však pre ne veľmi ťažké postrehnúť ten správny okamih, keď by mali dať svojim potomkom priestor, aby sa mohli postaviť na vlastné nohy a prevziať zodpovednosť za vlastný život. A tak zo zotrvačnosti kontrolujú, aby neochoreli, aby sa nespálili pri výbere partnera a podobne,“ hovorí Petr Šmolka.

V podtexte takého počínania býva podľa odborníka niekedy i strach zo straty vplyvu a následnej hrozby osamelosti – potom môže ísť o zasahovanie úplne vedomé a škodlivé. Zdatnými manipulátormi však nie sú len matky, ale i otcovia. Tí sa prostredníctvom manipulácie detí zvyčajne snažia naplniť svoje vlastné ambície – športové, umelecké, profesijné.