Väčšina našej dnešnej komunikácie sa odohráva prostredníctvom komunikačných aplikácií, preto sa online bezpečnosť stáva veľmi dôležitým faktorom a to najmä, čo sa týka detí. Ako je ich  možné chrániť pred zastrašujúcimi správami a online šikanou? Tieto rady by mohli byť užitočné pre vás a vaše deti. 

Nezdieľajte číslo s cudzími osobami

Vaše vlastné telefónne číslo je súkromná informácia, takže je veľmi dôležité, aby ste ho nedávali cudzím osobám. Aby ste sa vyhli správam od ľudí, ktorí by vás potenciálne mohli obťažovať, buďte opatrný komu svoj kontakt dáte. Nikdy nezdieľajte svoje súkromné informácie ako telefónne číslo s neznámymi používateľmi.

Overte si neznáme čísla od ktorých dostávate správy

Ak napriek všetkému obdržíte správu od neznámej osoby, zistite či dané číslo poznáte alebo či je zo správy zrejmé kto by to mohol byť. Ak je jej obsah urážlivý, neslušný alebo zastrašujúci, môžete odosielateľa jednoducho zablokovať v možnostiach chatu. Ak to isté číslo zablokuje viacero ľudí, osobu to zo systému automaticky vyhodí.