Internetová komunikácia v dnešnej dobe predstavuje každodennú súčasť nášho života. Okrem nespochybniteľných výhod však prináša aj stále väčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí najmä deťom a dospievajúcim. Ako sa jej dá brániť? Je to vôbec možné?

Každé druhé dieťa na internete sa stretlo s kyberšikanou. Polovica z nich priznáva, že bežne komunikuje s neznámymi ľuďmi. Taká je realita dnešnej modernej počítačovej doby, ktorej súčasťou sú aj rôzne internetové fenomény. Patrí medzi ne i tzv. sexting, ktorý sa medzi mladými stáva čoraz väčšou módou.

Ide o elektronické rozosielanie fotografií, videí či textových správ so sexuálnym obsahom. Napríklad v Spojených štátoch je sexting bežný až pre 20 percent adolescentov. Tento fenomén sa však netýka len zahraničia, bežne sa dnes vyskytuje aj v našich zemepisných šírkach. Z výskumu Centra prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie, špecializovaného pracoviska Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vyplýva, že sextingu sa venuje 10 percent českých tínedžerov. Najčastejšie k sextingu dochádza medzi súčasnými partnermi, alarmujúce však je, že až 15 percent adolescentov nemá problém poslať podobný intímny materiál úplne neznámemu človeku, ktorého spoznali len cez internet. Treba však podotknúť, že nie vždy pred- stavuje zdieľanie obsahu tohto charakteru dobrovoľnú aktivitu. Podľa serveru guardchild.com je až pre polovicu dievčat motívom k podobnému konaniu nátlak zo strany partnera.

Novodobá forma šikany

Sexting predstavuje jeden zo spôsobov, ako sa mladí ľudia vystavujú riziku kyberšikany. Definujeme ju ako úmyselné a opakované ubližovanie alebo zosmiešňovanie obeti prostredníctvom mobilných telefónov, počítačov, tabletov a ďalších elektronických prostriedkov. Zahrnuje aj prienik na účet a vydieranie.

Zo štúdie vydanej University of British Columbia vyplýva, že kyberšikana predstavuje vážnejší problém ako klasická šikana. Jedným z dôvodov je fakt, že k nej dochádza jednoduchšie, lebo na ňu nie je potrebná komunikácia tvárou v tvár, útočník tak môže zostať v anonymite. Nielen tým sa od seba líšia – ku kyberšikane často dochádza impulzívne, oproti tomu pre klasickú šikanu je typický dobre premyslený útok. Klasické šikanovanie tiež charakterizuje niekoľko znakov, ako aktívne zameriavanie sa na obeť, potreba moci a kontroly nad obeťou a agresivita. Vyššie spomenuté znaky sa pri kyberšikane nemusia vyskytovať, práve preto nie je v mnohých prípadoch jednoduché určiť, čo je ešte stále žartovanie a čo už kyberšikana.