V bežnom živote nám ani nenapadne o tom premýšľať. No zistilo sa, že to, akú máte farbu očí vás ovplyvňuje viac ako si myslíte či pripúšťate. Poďme sa pozrieť na tie najzaujímavejšie a najprekvapivejšie fakty, ktoré o vás dokáže prezradiť farba vašich očí.

Celosvetovo nie je farba očí u ľudí zastúpená rovnomerne. Podľa štatistík má najväčšia časť populácie, teda až 79 % ľudí hnedé oči. Naopak, najmenej zastúpená je na svete zelená farba očí, ktorú majú len 2 % populácie. A vedeli ste, že farba vašich očí o vás dokáže aj dosť prezradiť? Tieto fakty dokonca potvrdili aj štúdie.

Ľudia s hnedými očami

Hnedookých ľudí je na svete najviac a aj preto sa u nich vykonáva mnoho štúdií. A tie teda prinášajú prekvapujúce výsledky. Napríklad podľa nedávneho výskumu sa hnedookí ľudia považujú za viac inteligentných, milých a a najmä dôveryhodných. To súvisí aj s ich dobrým pracovným uplatnením. Ďalšia štúdia totiž zistila, že práve ľudia s hnedými očami dokážu skvelo pracovať pod tlakom a aj v stresových podmienkach výrazne zvýšiť svoju efektivitu.

Našťastie, každá minca má dve strany a platí to aj v tomto prípade. V ďalšej nezávislej štúdii sa totiž dokázalo, že ľudia s hnedými očami si vedia spomedzi všetkých najviac užívať život. Okrem toho je dokázané, že práve s hnedookými ľuďmi je najľahšie udržať očný kontakt.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

V inom prípade sa vedci zamerali nielen na rozdiely vo farbe očí, ale zároveň ich súvislosť s rozdielmi medzi pohlaviami. Zistili teda, že hnedooké ženy sú na tom oproti iným lepšie a majú vyšší prah bolesti. Predpokladajú teda, že dokážu zvládnuť napríklad pôrod omnoho ľahšie ako ich vrstovníčky. Čo však také potešujúce nie je je fakt, že ženy s hnedými očami častejšie trápia negatívne myšlienky a uchyľujú sa k depresiám.

Ďalší rozdiel je badateľný medzi mužmi a ženami s tmavohnedými očami. Nedávny výskum totiž dokázal, že ženy s tmavohnedými očami až takmer čiernymi očami sú väčšinou veľmi nespoločenské a majú nízke sebavedomie. Naopak u mužov táto farba predpovedá impulzívnosť a túžbu po dobrodružstve.