Zdá sa, že čím viac prostriedkov máme ku komunikácii, tým menej s nimi vieme správne narábať. Kupujeme braky, zabúdame, neposielame ďalej dôležité informácie. Ako sa naučiť komunikovať efektívne a zorientovať sa v informačnom chaose, poradí Iveta Sigmundová.

Dnešná doba je uponáhľaná a plná informácií. Človek má pocit, že musí byť „in“, cool“, „v obraze“ a neustále pripravený prijať nové a nové dáta. Možností, ako môžu ľudia spolu komunikovať, je veľmi veľa: internet, mobilné telefóny, notebooky, sociálne siete. Všetko sa zdá také ľahké a pritom opak je pravdou: schopnosť komunikovať sa vytráca. Teda – presnejšie povedané – schopnosť efektívne komunikovať. Informujeme sa v rýchlosti, heslovito, skratkovito. Nehovoriac o tom, že slovná zásoba a štýl vyjadrovania sa čím ďalej, tým viac vzďaľujú „normálnej“ slovenčine.

Hovorte jasne a zdôraznite to najdôležitejšie

Niektorí ľudia majú pocit, že musia informácie prijať a podávať ihneď a v čo najkratšom podaní, aby ešte stihli prijať kvantá ďalších. Mnoho ľudí však nevie odhadnúť, čo je skutočne dôležité a z „komára robia somára“ len preto, aby niečím zaplnili čas a cítili sa dôležito. Dôsledkom zlej komunikácie je, že mozog potom nestíha: veľa vecí si prestávame pamätať, sme nervózni, niektorí i netrpezliví, pokiaľ ihneď nedostanú odozvu na „svoje“ informácie. Je zjavné, že komunikačné vymoženosti zasiahli bez rozdielu veku vari každého z nás. Ako s nimi zaobchádzať efektívne – šetriť čas a zároveň komunikovať tak, aby sme si rozumeli?

Druhy komunikácie

Uvedomte si, koľko z nás nevie napríklad telefonovať: zdĺhavé vysvetľovanie, hovorenie o zbytočnostiach, zabiehanie do detailov. Koľkokrát sa odchýlime od témy a rozhovor sa začne uberať k nepodstatným veciam. Potom položíme slúchadlo a spomenieme si na ďalšie veci, ktoré sme chceli prebrať. Je to vizitka našej nepripravenosti i toho, že nevieme prinútiť druhých, aby hovorili rovno k veci.