Dnes sa už nikomu nechce pracovať v tmavej kutici bez denného svetla alebo aspoň jeho poriadnej náhrady. Denný režim ľudí a zároveň aj jednotlivé fázy dňa sú už neoddeliteľnou súčasťou navrhovania osvetlenia v kanceláriách, skladoch a iných pracovných priestoroch.

Vedecký dokázané

Je dokázané, že ak majú zamestnanci k dispozícii osvetlenie, ktoré berie do úvahy cirkadiánny rytmus človeka a pohyb slnka, znižuje sa ich chorobnosť a zvyšuje schopnosť vyrovnať sa so stresom v práci. Ideálom je preto mať v práci osvetlenie, ktoré odráža vedecké poznatky a prináša to správne svetlo, v správnom množstve a v správnom čase tam, kde je potrebné. Svetlo každého ovplyvňuje nielen vizuálne, ale aj emocionálne či biologicky. To, ako človek vníma objekty okolo seba, ako sa cíti a reaguje, či kedy je schopný vyvinúť maximálnu aktivitu, do veľkej miery závisí od prostredia, v ktorom sa nachádza.

Celostný svetelný ekosystém dokáže prispôsobiť osvetlenie v budovách dennému svetlu, biorytmu či množstvu denného svetla v danom ročnom období. To podľa štúdií znižuje napríklad množstvo stresového hormónu či zvyšuje koncentráciu.

Testovanie v praxi

Počas testovania boli využité dve bežné kancelárie s podobnou rozlohou a prostredím. Umiestnenie nábytku bolo rovnaké v oboch miestnostiach, tak isto ako množstvo denného svetla, ktoré prenikalo cez okná. Obe kancelárie boli vybavené LED osvetlením a rovnomernou distribúciou svetla. Avšak intenzita a teplota osvetlenia sa líšili. Kým v jednej miestnosti bolo neustále osvetlenie s farbou svetla 4000 K a osvetlenosť 500 lx, v testovacej kancelárii zameranej na potreby ľudí v priebehu dňa sa teplota aj intenzita osvetlenia dynamicky menili.