Myslíte si, že ku šťastiu vám chýba zmeniť zamestnanie alebo si zadovážiť vysnívaný dom? Zaručí vám to šťastie alebo nie? A do akej miery majú vlastne finacie vplyv na šťastie človeka? Na túto otázku odpovedali odborníci na základe niekoľkoročnej štúdie.

Čo potrebujeme k šťastiu? 

Už dlho sa možno zamýšľate nad podobnou otázkou. Je to u každého individuálne, alebo existujú aj nejaké všeobecne platné princípy, aby mohol človek povedať, že je naozaj šťastný? Mnoho ľudí totiž tvrdí, že za peniaze si človek šťastie nekúpi. Ako je to však v skutočnosti? 5-ročná štúdia pod vedením Thomasa C. Corleyho z richhabits.net priniesla vskutku zaujímavé výsledky.

Výskum šťastia

A aké boli výsledky výskumu, ktorý trval až päť rokov? Tie odborník zverejnil na svojej stránke a mnohých zrejme prekvapili. Ukázalo sa, že z 233 bohatých ľudí sa cítilo šťastne 82%, pričom z oslovených 128 chudobných ľudí sa až 98% vyjadrilo, že nie sú šťastní.

Z čoho však pramenil pocit šťastia, resp. nešťastia u týchto ľúdí? Aj to účastníci výskumu ozrejmili. 0 % z bohatých bolo nešťastných kvôli financiám, zatiaľ čo 98 % chudobných priznalo, že boli nešťastní najmä kvôli ich finančnej situácii. Ďalej sa ukázalo, že 93 % bohatých ľudí bolo šťastných, keďže boli spokojní s tým, čo počas života dosiahli. Naopak, 85 % chudobných bolo v tomto smere nespokojných a nešťastných.