Mali ste za posledných dvanásť mesiacov pohlavný styk s niekým iným, než so svojím partnerom? Keby bola definícia nevery taká ľahká, ale nie je. Hoci aj keď sú niektoré previnenia jasné, svet viny je taký nepriehľadný ako svet samotnej sexuality. Čo teda znamená? 

Žiadna dohodnutá definícia nevery neexistuje. Zadefinovanie nevery nie je pevné. Žijeme v dobe, keď virtualita ponúka stále sa rozširujúcu škálu potenciálne nedovolených stretnutí. Tým sa zmenil aj náš postoj k nevere. Z toho vyvstávajú otázky: Je četovanie podvá- dzanie? A čo sextovanie, sledovanie porna, tajná závislosť od zoznamovacích aplikácií, platenie za sex, erotické tance v klube, masáže so šťastným koncom?

Zadefinovanie toho, čo je už za hranicou vernosti, je závislé od dohody partnerov a toho, ako majú pravidlá vykomunikované. Nestačí sa totiž iba domnievať, že viem, čo už je pre partnera cez čiaru. Niektoré páry si stanovia záväzky priamo, ale väčšina postupuje omyl-pokus. Vzťahy sa neraz riadia zmesou nevyrieknutých pravidiel a rolí, ktoré začíname dávať dokopy na svojej prvej schôdzke.

Nevera obsahuje tri prvky

Nevera ako taká sa vo všeobecnosti skladá z troch základných prvkov: tajomstvo, emočná angažovanosť a sexuálna al- chýmia. Pri tajomstve je ľúbostná aféra v utajení pred primárnym vzťahom a dúfa, že nebude odhalená. Citová dôvernosť a neskrývaná úprimnosť patrí tomu, koho milujeme a s kým žijeme. Väčšina ľudí vychádza z predpokladu, že partner je ich hlavným emocionálnym spoločníkom – človekom, s ktorým budú zdieľať svoje najhlbšie sny, ľútosti aj úzkosti. Zrada preto neprináša iba sex s niekým iným. Do zrady môžeme zahrnúť nepatričnú citovú blízkosť, ktorá by mala byť vyhradená výhradne pre partnera. Keď sa to stane, kruto to zasiahne primárny vzťah. Môže sa týkať vzťahov, ktoré sú rýdzo platonické, my ich však vnímame ako „príliš dôverné“. Keď svoj vnútorný život otvoríme niekomu inému, je predpoklad, že to partner právom môže pokladať za zradu.

Sexuálna alchýmia nemusí zahŕňať sex, ale je erotická. To, čo si predstavujeme, môže byť také mocné a vzrušujúce ako skutočné milovanie. Mnoho afér nie je o sexe, ale o túžbe. O túžbe cítiť, ako ten druhý po nás túži, o túžbe pripadať si exkluzívne, mať pozornosť, náklonnosť a starostlivosť.