Zlé spomienky síce prebolia a na množstvo z nich väčšinou s dostatočným časovým odstupom zabudneme. Niektoré sa však neustále vracajú a my by sme sa ich najradšej zbavili. Viete, akými prostriedkami sa ich dokážeme zbaviť?

Zájsť na terapiu

Ak máte telesné bolesti, tak s najväčšou pravdepodobnosťou bežíte k lekárovi. Hanbou však nie je navštíviť odborníka ani s dušenými problémami. Psychoterapia môže pomôcť identifikovať prežitú traumu. Mnohí si ani neuvedomujú, čo spôsobilo ich neschopnosť žiť samostatne a naplno. Hoci vidíme veci idylicky, je dobré nahliadnuť pod povrch. Dobrá terapia vám navyše pomôže uvedomiť si vaše lepšie stránky a posilní ich.

Naučiť sa prijať, že vám niekto ublížil

Je to ťažšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Aj keď je ten, kto traumu spôsobil, dávno mŕtvy, treba o nej hovoriť, preberať závažné situácie. Len pokiaľ prijmeme, že nám niekto ublížil, môžeme aj odpustiť. A zabrániť tomu, aby staré rany ovplyvňovali náš súčasný život.

Identifikujte svoje spúšťače

Každý, kto žije s traumou, vie, v akých situáciách je najzraniteľnejší, kedy ho úzkosť najviac paralyzuje. Je to pri vypätých, stresových situáciách? Je to vtedy, keď niekto kričí? Ak si neviete rady vy sami, tak sa vráťte k prvému bodu a teda zájdite za odborníkom, ktorý vám s tým dokáže pomôcť. Máte teda na výber. V stresovej situácii môžete zareagovať zamrznutím alebo útekom, ale tiež tým, že sa svoje správanie budete snažiť zmeniť.