Čo ak ma vyhodia z práce? Čo ak mám nevyliečiteľnú chorobu? Čo ak ma môj partner podvádza? Tiež máte sklon premýšľať stále dookola nad svojimi najväčšími obavami, najviac však v noci, keď nemôžete zaspať? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť.

Pomenujte svoje starosti

Starosti definujú psychológovia ako reťazec myšlienok a obrazov, ktoré obeť nedokáže ovládať. Často sa k nim pripája aj búšenie srdca, zvieranie žalúdka alebo napätie vo svaloch. Ľudia trpiaci prehnaným sklonom k starostiam sú tí, ktorí strachovaním trávia viac než 90 minút denne, ale mimoriadne úzkostní jedinci môžu byť ponorení vo svojom strachu aj polovicu času, čo bdejú.

Prvým krokom, ako s týmito stavmi bojovať, je naučiť sa rozlišovať medzi starosťami produktívnymi a neproduktívnymi. K tým prvým patrí čokoľvek, čo môžeme vlastnými silami nejako vyriešiť: napríklad obavy z kontroly z finančného úradu alebo z neúspechu na skúškach. Horšie však bývajú starosti neproduktívne, strach z vecí, ktoré sú mimo našej kontroly. Napríklad strach z toho, že partner, ktorý je práve na služobnej ceste, zahynie pri leteckom nešťastí. Či obava, že veľká firma, v ktorej pracujete, skrachuje a vy prídete o prácu. Na tieto strachy sa zameriame predovšetkým.

Vyhraďte si miesto a čas

Psychológ Thomas Borkovec odporúča špeciálnu „stravovaciu diétu“. Vyhraďte si na svoje starosti pol hodinu denne, počas ktorej sa nimi budete zaoberať. Vždy v pravidelnom čase na rovnakom mieste. Ak sa strach dostaví kedykoľvek mimo vymedzený čas, zaznamenajte si do denníka, čoho sa vaša obava týkala, a ihneď zamerajte svoju pozornosť na niečo iné. Napríklad na dokončenie práve rozrobenej práce, cvičenie alebo nejakú manuálnu činnosť. Povedzte svojim starostiam: „Teraz na vás nemám čas. Ale budem sa vám venovať neskôr.“