Vedci vymysleli súhrnné označenie pre činitele udržujúce a podporujúce zdravie jednotlivca a  prišli so salutormi. Sú to biologické, psychologické, sociálne, spirituálne a ekologické faktory, ktoré kladne ovplyvňujú, posilňujú, podporujú a determinujú dobrú kvalitu života, zdravia, efektívnosť a zdatnosť. Kľúčové sú tieto 4.

Duševná hygiena

Ide o súbor poznatkov, pravidiel a preventívnych opatrení, ktorých cieľom je ochrana a udržanie psychického zdravia. To má ten efekt, že sa nezbláznite, ako sa zvykne ľudovo hovoriť. A nie je to žiadna sranda. Jedna psychologička vravela, že už zažila klienta, ktorému sa odohralo vyhorenie tak, že sa jedného dňa vo firme vyzliekol donaha, začal pobehovať po open space kancelárii a hlásiť požiarny poplach.

Copingové stratégie

Predstavujú špecifický spôsob zvládania záťaže. Schopnosť efektívneho výberu vhodnej stratégie uľahčuje adaptáciu na prichádzajúce zmeny a zjednodušuje zvládanie záťažových situácií, s ktorými sa ľudia stretávajú v osobnom i pracovnom živote. Podrobnejšie delenie stratégií zvládania vypracoval A. Spiritom a kol. Sú to: 1. odvedenie pozornosti, 2. ústup do úzadia, 3. kognitívne prehodnotenie, 4. sebakritika, 5. obviňovanie iných, 6. riešenie problému, 7. emočná regulácia, 8. zbožné prianie, 9. sociálna opora, 10. rezignácia. Autor považuje stratégie 3, 4, 6, 7 a 9 za pozitívne, zvyšné za vyhýbajúce (negatívne) stratégie, ktoré nepomáhajú záťaž zvládať.