Máte problémy vystupovať pred obecenstvom? Chceli by ste zlepšiť váš prejav na príhovoroch a prezentáciách? To je totiž presne tá chvíľa, kedy by ste mali ukázať, že máte naozaj čo povedať. Lektorka kurzov rétoriky vám preto poradí, ako sa naučiť správne a profesionálne vystupovať.

Prekonanie neistoty

Trému nemá rád azda nikto, no je to normálny stav. Môže však byť aj produktívna a to preto, že zvyšuje v tele hladinu adrenalínu a preto sa viete v danej chvíli lepšie sústrediť. Čo nám však škodí viac sú pochybnosti o sebe samom, že to nedokážeme. 

Ak chceme presvedčiť ostatných o svojom posolstve, musíme byť najprv presvedčení my sami. Z textu musí byť zreteľne rozpoznateľné vaše vlastné posolstvo. Od toho závisí aj formulácia vety a slovíčka ako „možno“, alebo „mohlo by“ neznejú veru najpresvedčivejšie. 

Získať sebaistotu vám pomôže aj to, ak sa vopred zoznámite s miestom, kde sa bude vaše vystúpenie odohrávať. Kde budete stáť, ako hlasno musíte hovoriť, poprípade si môžete otestovať aj váš hlas cez mikrofón.

Veľa robí aj vhodný odev. Mali by sme dobre vyzerať a mať na sebe nové oblečenie. Hlavne by sme si ho mali dopredu vyskúšať, aby vám nebolo tesné a cítili ste sa pohodlne. Obzvlášť to platí pri topánkach, lebo neistý postoj vám dodá aj pocity neistoty a tomu sa predsa chcete vyhnúť. 

Vzbudenie záujmu 

Pozornosť obecenstva si môžete v základoch získať tak, že im poviete, čo môžu od vášho prejavu očakávať. Zahoďte zdĺhavé úvodné frázy a rovno poukážte na zmysel celej prednášky: „Teraz vám predvediem, aké nové nápady sme vyvinuli v našom tíme, aby sme prilákali ďalších zákazníkov.“

K záujmu obecenstva prispejú aj pauzy vo vašom prejave. Tým necháte prirodzene vyniknúť dôležité vety. Stačí po takejto vete chvíľka ticha. Taktiež šetrite počtom odsekov a kontextových informácií, aby sa poslucháči necítili presýtení. Prišli by ste tak o ich pozornosť a verte že získať si ju znova by bol veľmi veľký problém.