Po rodičovskej dovolenke väčšina z nás prehnaným sebavedomím práve neoplýva. Nájsť prácu po materskej dovolenke síce naozaj nie je nič jednoduché, ale ani nie nemožné. Chce to však dobrú prípravu. Čím skôr začnete, tým skôr sa dostaví očakávaný úspech. 

Matky malých detí sú na našom pracovnom trhu, bohužiaľ, stále tak trochu ohrozeným druhom. Prečo vlastne firmy nerady zamestnávajú ženy po rodičovskej dovolenke? „Dôvodom je predpoklad, že ženy sú primárnymi opatrovateľkami detí, a ten sa aplikuje plošne, bez ohľadu na situáciu konkrétnej uchádzačky o zamestnanie. Podobné paušálne úsudky sa však často nestretávajú s realitou a v konečnom dôsledku škodia ako ženám, tak i firmám a spoločnosti. Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť plytvať polovicou nášho ľudského potenciálu, zvlášť keď populácia starne a podiel zárobkovo činných sa neustále zmenšuje,“ vysvetľuje expert na rovné príležitosti Peter Pavlík.

Zistite, čo chcete

Prvým predpokladom úspechu pri hľadaní zamestnania je vedieť, čo naozaj chcem, a hľadať miesto, na ktoré sa hodím. Je dobré si starostlivo rozmyslieť, v akom odbore chcete a môžete pracovať, na akej pracovnej pozícii a u akého zamestnávateľa. Ujasnite si, čo už ste v živote dokázali a prečo – poznať svoje silné stránky je rovnako dôležité, ako vedieť o svojich slabinách. Na slabších stránkach svojho doterajšieho pracovného života a svojich schopnostiach a zručnostiach skúste zapracovať ešte v priebehu rodičovskej dovolenky, aby ste svoje šance na pracovnom trhu zvýšili.

Máte sa kam vrátiť?

Pokiaľ vaše pracovné miesto nezaniklo a vy dodržíte maximálnu dĺžku rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa (prípadne do štyroch rokov po odsúhlasení zamestnávateľom), máte šťastie a môžete sa vrátiť do pôvodného zamestnania. Na rovnakú stoličku však máte nárok jedine do ukončenia materskej dovolenky, teda do 28 týždňov od nástupu na materskú pred pôrodom. Z rodičovskej dovolenky vás bývalý zamestnávateľ musí prijať späť, nemusí to byť však totožné miesto, ktoré ste zastávali predtým, než ste sa stali matkou. Malo by ísť pravdaže, o prácu obdobného charakteru – musí ísť o miesto, ktoré zodpovedá vašej pracovnej zmluve.

Na úrad práce sa nespoliehajte

Keď prácu začnete naozaj hľadať, nespoliehajte sa rozhodne len na pracovný úrad. Nikto vás za ručičku vodiť nebude a úrady práce nemôžu zohnať prácu každému. Začnite tým, že si ujasníte, akú prácu chcete a za akých podmienok do nej chcete nastúpiť. Musíte dopredu vedieť, či budete kvôli deťom, otváracej dobe škôlky či iným prekážkam žiadať o skrátený úväzok, či ste ochotná dochádzať, chodiť na služobné cesty a podobne.

Dobrý životopis je základ

Hľadanie pracovného miesta obvykle začína odpovedaním na inzeráty a rozosielaním životopisu. Dôležité je mať svoje CV správne napísané. Pamätajte, že CV je vaša prvá vizitka, ktorá personalistu či vedúceho buď zaujme, a potom máte šancu, alebo ju preletí očami a odloží, a vy ste zase bez práce. Vždy platí, že CV by malo byť prehľadné, jasne štruktúrované a malo by obsahovať všetky dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť k získaniu miesta.

Nikdy v životopise neklamte, ani si v ňom uvedené údaje neprikrášľujte. Mohlo by sa to otočiť proti vám, pretože rad personalistov si dnes informácie poskytnuté o uchádzačovi overuje. Vzorové životopisy nájdete na profesijných weboch, môžete sa tiež prihlásiť do rôznych kurzov pre uchádzačky o prácu po rodičovskej dovolenke, ktoré usporadúvajú napríklad materské centrá.