Na Slovensku máme až šesťdesiattri rozvodov na sto manželstiev. S týmto faktom sa musia vyrovnať tak partneri, ako aj ich deti. Akú taktiku v tejto situácii zvoliť, aby to bolelo čo najmenej? Je vôbec možné zvládnuť svoju vlastnú bolesť a pocit zlyhania z ukončenia vzťahu a zároveň byť dostatočne silným na to, aby ste dokázali byť oporou pre svoje deti pred podobnými emóciami?

Rozvod a čo teraz?

Rozvodov je u nás na Slovensku stále veľa. Priemerný vek mužov pri rozvode predstavuje štyridsaťtri rokov a u žien je to štyridsať rokov. Ľudia prestali umelo živiť nefunkčné vzťahy a zotrvávať v nich. Ako vysvetľuje mediátorka Ida Želinská, rozvody či rozchody si vždy vyžadujú porazených. „Keby boli pekné a priateľské, keby sa dali korektne zvládnuť, ľudia by sa nerozchádzali. Keď sa rozchádzate, musíte nájsť desiatky dôvodov, pre ktoré to s týmto partnerom už nejde a bude to lepšie inde a s niekým iným. Takže sa partneri jednoducho musia zraniť, aby mohli ísť od seba. Až keď opadne nával smútku, vtedy môžu začať spolu komunikovať. ... a nájsť riešenie, ako sa nastaviť na novú etapu. Platí jedno pravidlo: porozvodová komunikácia bude kopírovať tú predrozvodovú. ... neprinesie nové pravidlá, len nové témy,“ vraví odborníčka.  

Popri vlastnom zmierení sa so situáciou a fungovaní v novom režime, automaticky sa stáva novonastolený poriadok súvisiaci s výchovou detí. Pravidelne sa v tejto súvislosti skloňujú výrazy ako striedavá starostlivosť, cezhraničná výchova, rozdelenie kompetencií i záväzkov, súdne spory, majetkové vyrovnanie, výživné... Či už si to uvedomujete alebo nie, toto napätie sa vo veľkej miere prenáša aj na vaše deti. Bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Práve deti si môžu z rozvodu odniesť najväčšie emocionálne zranenia a traumy. Preto je toto obdobie nesmierne tenkým ľadom, ktorý môžete nevhodne zvoleným prístupom zničiť a tým natrvalo poškodiť ďalší vývoj vášho vzájomného fungovania.

Odborníci radia, nestraťte popri partnerovi aj svoje deti. Vytvorte a udržiavajte si s nimi láskyplný vzťah, ktorý vám pomôže prekonať všetky prekážky. Ba čo viac, pomôže vám vytvoriť puto, ktoré vás nebude vzájomne zväzovať, ale dovolí vám aj vašim deťom rozvíjať vzájomnú úctu, dôveru a lásku. Koučka a zakladateľka Lilium Centra Magdaléna Bacová hovorí: „My rodičia máme v rukách obrovskú moc. Na nás záleží, ako bude svet vyzerať a aké hodnoty budú žité v budúcnosti. Koľko vpustíme do ďalších životov lásky a úcty k sebe a ostatným. My budujeme s naším dieťaťom ten základ ich sebahodnoty, ktorý im umožní robiť rozhodnutia v sebadôvere a v úcte.“

Dieťa uprostred bojového poľa

Rodičia sa v tejto etape svojho života buď uzatvárajú do seba a svojho vnútorného sveta, alebo vytvárajú nové vzťahy, často dokonca nové rodiny. Deti sa stanú akousi loptičkou, ktorú si partneri vzájomne posúvajú. Ony sa preto musia prispôsobiť novej situácii hneď dvakrát. Raz z pohľadu mamy, druhýkrát z pohľadu otca. Ich vnútorný svet pritom býva často zraku rodičov skrytý a starostlivo strážený. Detskej psychike určite neprospieva ani to, že rodičia si cez dieťa riešia svoje vlastné spory.