Až 90 % dospelých Slovákov malo či má skúsenosť s bolesťou chrbtice. „Tú pritom už vieme úspešne liečiť bez skalpela, za pomoci najmodernejších techník, preto nie je dôvod s operáciou čakať,“ konštatuje v rozhovore riaditeľ Centra liečby bolesti PainClinic MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

Pandémia spôsobená COVID-19 akoby do úzadia zatlačila iné, hoci tiež veľmi závažné ochorenia. Zrejme to nie je z dôvodu, že by „vymizli“, len zjavne sa pozornosť upriamuje skôr na koronavírus. Vnímate to aj vy tak?

Áno. Pritom, ak hovorím len za algeziológiu, teda lieč- bu bolesti, ktorej sa už viac ako tridsať rokov venujem, štatistiky nepustia: Až deväť z desiatich dospelých Slovákov malo či má bolesti chrbtice, a to v mnohých prípadoch už chronické. A sú tu ďalšie typy bolesti. Len u nás na klinike sa popri nosných bolestiach pohybovo-oporného aparátu – ako chrbtica, kĺby, úžinové syndrómy a podobne, venujeme aj špecifickým. Napríklad bolestiam hlavy, bolestiam pri komplikáciách cukrovky, onkologickým, pri úžinových syndrómoch. Našťastie, aj v prípade pandémie môžeme zabezpečiť prvotriednu starostlivosť. Vďaka tomu, že pacientov testujeme na COVID-19 a pravidelne testovaní sú aj naši lekári, ses- tričky a ostatný personál fungujú naše ambulancie bez obmedzenia a podobne v zdravotne vysoko bezpeč- nom prostredí sa vykonávajú aj operácie.

Doménou kliniky sú operácie chrbtice najmodernejšími technológiami. Vy sám ste u nás priekopníkom v zavádzaní miniinvazívnych techník v liečbe bolesti, teda laserových a endoskopických operácií. V čom sú ich prednosti?

Je ich niekoľko. Spomenul by som hlavné tri. Tou prvou je najmodernejšia intervenčná diagnostika, ktorá nám umožňuje maximálne presne lokalizovať miesto bolesti. Vďaka nej, ako aj technológii, je následne zabezpečená vysoká úspešnosť laserových a endoskopických operácií, vďaka ktorým sa pacient zbaví bolesti okamžite. Ide pritom o miniinvazívne zákroky, teda nevyžadujú si otvorenú operáciu. Tým sú vhodné aj pre pacientov, ktorí sa otvorenej operácie boja alebo ju zo zdravotných, najmä srdcovocievnych problémov podstúpiť nemôžu, ale aj pre tých, kde otvorená operácia zlyhala. A treťou výhodou je čas. Obe sa robia v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a obe si nevyžadujú dlhú rekonvalescenciu.

Prečo teda človek väčšinou bolesť „prehliada“, kým sa dá, a tlmí ju radšej tabletkami?

Tu je príčin tiež niekoľko. Dokonca vzájomne súvisia. Jednak je to stále nevedomosť o tom, že moderná medicína už postúpila tak vysoko a aj u nás sa dá liečiť bolesť inak, ako otvorenou operáciou. Často však pacienti ani nevedia alebo nezisťujú, kde majú hľadať pomoc a na dvere algeziologickej ambulancie klopú až s niekoľkoročnými bolesťami. Každá bolesť chrbta by pritom mala byť varovaním, pretože signalizuje, že sa v našom organizme niečo nedeje správne. Ak sa po štandardnej konzervatívnej liečbe, teda liekoch a infúziách, ako aj rehabilitácii či cvičení stav nezlepšuje, prípadne sa zlepší len o tretinu či štvrtinu, potom treba zvoliť iné metódy. To, že mnohí skúšajú len tlmiť bolesť, než ju liečiť, je spojené s ďalším dô- vodom – strachom z otvorenej operácie. Aby som však bol spravodlivý, mnohí už prišli na to, že alternatíva, vysoko úspešná, existuje. Len endoskopických operácií, ktoré sa robia pri degeneratívnych zmenách chrbtice, sme už robili stovky.