Antikoncepcia nie sú len hocijaké tabletky. Preto, ak nechcete zbytočne riskovať zdravotné komplikácie a správať sa zodpovedne, mali by ste pred ich užívaním najskôr vedieť niekoľko dôležitých informácií. Tu nájdete všetko na jednom mieste.

O aké riziko ide?

Ešte na začiatku deväťdesiatych rokov mnohí lekári verili tomu, že miniinterrupcia je bezpečnejšia ako užívanie hormonálnej antikoncepcie. Všetko má svoj vývoj a ten nikdy nejde priamočiaro. V priebehu deväťdesiatych rokov prišlo do našich lekární veľa antikoncepčných noviniek, ktoré už mali lepšie vlastnosti, obsahovali nové typy a menšie množstvo hormónov, a tým obľuba piluliek vzrástla.

Mnohé z prípravkov sa využívali a užívajú i z liečebných dôvodov. Moderná hormonálna antikoncepcia, ak sa dodržia pravidlá užívania (kontraindikácie), je menej riziková než cestovanie po D1. Najväčšie nebezpečenstvo hormonálnej antikoncepcie predstavuje veľmi mierne zvýšené riziko žilovej trombózy (krvné zrazeniny) a následnej tromboembólie (vmetenie zrazeniny do pľúcnych tepien). U zdravých mladých žien ide o veľmi malé riziko – normálne, celkom fyziologické, zdravé tehotenstvo je spojené s desaťnásobným rizikom trombózy a tromboembólie, ako je pri užívaní hormonálnej antikoncepcie.

Pilulka nie je pre každého

Antikoncepčné pilulky sú liečivým prípravkom, a preto sa na ne musí pozerať vždy ako na liek, ktorý má svoje pozitívne, ale i negatívne účinky. Pred predpisom prvej antikoncepcie je nutné, aby lekár zistil všetky stavy, ktoré by mohli poukazovať na zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín. Pre ne svedčí výskyt trombózy/tromboembólie v rodine u pokrvných príbuzných, náhle neobjasnené úmrtie v mladšom veku u rodinného príslušníka a pod. V nejasných prípadoch je dobré urobiť laboratórny test.

Ďalej sa antikoncepcia nesmie predpísať pri podozrení na graviditu, pri neobjasnenom vaginálnom krvácaní (mimo menštruačného cyklu), pri hormonálne závislom karcinóme, akútnom ochorení pečene, niektorých neurologických a srdcových chorobách, pri hypertenzii. Opatrnosť je potrebná u žien s cukrovkou a epilepsiou. Kontraindikácie sú podrobne uvedené na príbalovom letáku v škatuľke s liekom. Pre každú ženu však možno v súčasnosti nájsť vhodnú metódu plánovania rodičovstva.

Tabletky

Typov kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, teda piluliek s estrogénom a gestagénom, sú už desiatky. Výhodou mnohých je priaznivý vplyv na kvalitu pleti, vlasov, zmiernenie menštruačných bolestí i dĺžky menštruácie. Ich užívanie znižuje o 50 % vznik rakoviny vaječníkov, znížené je i riziko niektorých typov ovariálnych cýst a nezhubných cýst prsníkov, u užívateliek hormonálnej antikoncepcie sa menej často vyskytuje málokrvnosť. Niekedy je však potrebné „vychytať“, ktorý konkrétny prípravok je vhodný pre určitú ženu.