Azda každý z nás už aspoň raz v živote zaklamal. Občas či častejšie každý z nás použije drobnú lož vo svoj prospech, no čo keď sa to opakuje častejšie? Viete, ako odhaliť, či vám niekto pri rozhovore klame? Pokiaľ nie, prečítajte si o veciach, ktoré vám klamára pomôžu rýchlo odhaliť.

Klamstvá sú žiaľ súčasťou našich životov. Dokazuje to aj výskum psychológa Roberta Feldmana, ktorý pôsobí na Univerzite v Massachusetts. Počas desiatich rokov totiž študoval mechanizmus a prejavy klamstva u ľudí a zistil, že až 60% ľudí zaklame v priebehu bežného 10-minútového rozhovotu 2 až 3-krát! A to dokonca bez toho, aby si to vôbec uvedomili. Ukázalo sa, že ľudia si svoje klamstvá uvedomili až vtedy, ak im ich rozhovor psychológ pustil na videu.

Klamstvo ako zvyk

Prečo teda klameme toľkokrát? Možno to považovať za zvyk, resp. zlozvyk? Nuž, opak je pravdou. Ľudia v súčasnosti klamú omnoho častejšie a to aj bez toho, aby si to uvedomovali. Ku klamstvu má však každý svoje osobné dôvody, no vo všeobecnosti väčšina populácie klame preto, aby pôsobila sympatickejšie. Existujú však nejaké rozdiely medzi frekvenciou či spôsobom klamstva medzi mužmi a ženami? Dalo by sa povedať, že áno.

Psychológ Robert Feldman vo svojej štúdii uviedol toto: „Ženy častejšie klamali, aby sa človek, s ktorým hovorili, cítil dobre, zatiaľ čo muži najčastejšie klamali, aby oni vyzerali lepšie,“ hovorí. Na túto zaujímavú štúdiu nadviazala aj doktorka Leanne ten Brinke z Haas School of Business, ktorá predpokladá, že väčšina ľudí disponuje vrodenými inštinktmi, ktoré môžu odhaliť klamára, no väčšia časť z nich má tendenciu tieto inštinkty v sebe potláčať. Nechceme totiž označiť či obviniť niekoho z klamstva bez jasných “dôkazov” či dobrého dôvodu, pre ktorý ho môžeme podozrievať. Preto je na mieste si najskôr všímať tieto znaky, ktorými sa klamár v podstate prezradí aj sám. Čo teda robí človek, keď klame?

Pri rozhovore si zakrýva ústa

Tento zlozvyk si je možné jednoducho všimnúť. Človek, ktorý klame si často pri rozhovore, resp. konkrétnom klamstve zakrýva rukou ústa a dotýka sa pier, kvôli čomu mu aj často nie je rozumieť. To je však taktika. Zakrývanie úst pri klamstve má však aj psychologický pôvod. Ľudia, ktorí klamú majú tendenciu zakrývať si zraniteľné časti tela, akými sú aj ústa a to preto, aby neboli odhalení.