Vznik strachov

Strachy sú následkom limitujúcich programov vašej mysle o tom, kým sa môžete a nemôžete stať, alebo o tom, čo dokážete a nedokážete. Tieto strachy si tvoríme vo väčšine v detstve alebo v mladom veku, keď spoznávame svet, ľudí a možnosti, vytvárame si svoj názor na to, čo je pre nás možné/nemožné a kto sme. Pozorujeme, modelujeme a adoptujeme si tieto názory, nastavenia a postoje k životu od svojho najbližšieho okolia.

Nekladieme im otázky, lebo nie sme k tomu vedení. Prijímame ich ako absolútnu pravdu, aj keď nie je naša. Neuvedomujeme si, že slová, myšlienky a činy iných sú najmä potvrdením ich osobnej skúsenosti a nemusia byť vašou absolútnou pravdou. Mnohé strachy, ktoré pociťujete, bolesť, smútok alebo frustráciu, ktorú zažívate, vôbec nemusíte zažívať, ak pochopíte ich vznik, príčinu a uvedomíte si, že vy si vyberáte, ako budete myslieť, hovoriť a konať.

Ako prekonať strach

Prevezmite zodpovednosť za svoj život, za svoje myšlienky, slová, emócie a činy. Pretože stopercentná zodpovednosť za váš život vám prinesie aj stopercentnú slobodu. Ak budete viniť za svoju nespokojnosť, zlyhania či útrapy iných ľudí, nikdy nevystúpite zo začarovaného kruhu strachu a nezmeníte svoj život. Keď viníte iných, alebo uveríte strachu vo svojej mysli, vzdávate sa svojej vnútornej sily, svojich schopností a snov o lepšom živote.

Pomôcť môže aj tréning svojej mysle, aby rozmýšľala len o pozitívnych výsledkoch a pravidelne venovanie sa novým nepoznaným veciam a aktivitám. Niekedy dokonca stačí nebáť sa, pomenovať svoj strach a vysloviť ho nahlas, či obklopiť sa pozitívne zmýšľajúcimi ľuďmi. Hlavne však skončite so strachom a začnite žiť naplno.

 

Foto: Shutterstock