Keďže okolo nás nezúri fyzické nebezpečenstvo a nemusíme bojovať o prežitie, naša myseľ veľmi často produkuje strachy, ktoré sú nereálne, lebo je zvyknutá nás ochraňovať. Problémom našej spoločnosti sú tak obavy z toho, čo sa ešte vôbec nestalo. Je to strach, ktorý prebieha ako príbeh iba v našej mysli, v emóciách a dookola si ho prehrávame, až sa v ňom stratíme a uveríme, že je skutočný. A vtedy sa začína tvoriť realita, ktorú nechceme.

Rozdiel medzi inštinktom a strachom

Kedysi sa hovorilo, že strach je zdravý. Áno, ak ste vonku a prechádzate cez štvorprúdovú diaľnicu, či z diaľky sa k vám približuje medveď. Vtedy je rozumné zapnúť a počúvať inštinkt, ktorý vás povedie a ochráni, aby ste si fyzicky neublížili, zachránili sa. Inštinkt je váš pud sebazáchovy, je rýchly a reaguje na urgentnú situáciu, v ktorej sa práve nachádzate alebo sa k nej blížite. Zatiaľ čo mentálny strach sa odohráva iba v mysli, nie je urgentný, lebo vám nejde o život.

Strach je ilúzia vašej mysle. Sú to myšlienky o tom, ako sa bude vyvíjať váš život, vzťah, práca, zdravie, ktoré sa reálne ešte nestali, ani sa nemusia stať, ale vy ste týmto myšlienkam strachu uverili, že sú vašou jedinou realitou. Keď uveríte myšlienkam strachu, že to nedáte, nemáte na to, nezvládnete to, niekam vás neprijmú, tak sa stotožňujete s veľmi limitujúcou predstavou o vašom živote a možnostiach. Strach je obmedzujúci, lebo vám poskytuje iba jednu možnosť, ako sa váš život môže vyvíjať – a väčšinou tú najhoršiu. Je to, akoby ste si dookola vo svojej hlave prehrávali hororový film toho, ako zlyháte, namiesto toho, ako uspejete.

Prejavy strachu

Keď myšlienkam strachu uveríte, stotožníte sa s nimi a prijmete ich ako svoju realitu, vtedy sa strach začína formovať do emócie a usadzuje sa vo vašom tele. Zažívate fyzické symptómy, akoby ste skutočne stáli oproti tomu stádu 20 koní, zovrie vám hrdlo, cítite tlak na hrudi, rýchlejšie a plytšie dýchate, máte kŕče v oblasti brucha, neviete sa hýbať a cítite sa fyzicky a aj mentálne paralyzovaní. Nie ste však v ohrození života, iba vaša myseľ vás drží v bezpečí, lebo nepozná to teritórium, kam ju chcete zobrať a posunúť. Mentálny alebo emocionálny strach cítite vždy, keď prekračujete zónu vášho komfortu,  keď začínate nový projekt, nový vzťah, cestujete do novej krajiny, alebo keď prvýkrát hovoríte pred ľuďmi.

Strach sa objaví vždy, keď vstupujete do neznáma. Je to prirodzená ochrana vašej mysle pred nepoznaným. V každodennom živote potrebujete skúšať a naučiť sa nové veci, ísť tam, kde ste nikdy neboli, hovoriť s ľuďmi, ktorých ste nikdy nestretli, a posúvať hranice toho, čo dokážete. Strach sa stáva veľkou brzdou, ak mu dovolíte, aby určoval vašu budúcnosť. Strach vás nemá zastaviť, ale upozorniť na to, že vás čaká práca na sebe. Pamätajte, že vaša myseľ vás chce len ochrániť, lebo je tak nastavená, ale vy, nie vaša myseľ, sa rozhodujete, určujete, čo so svojím životom urobíte. 

Vaše sny a túžby sú za zónou komfortu

Ciele, sny a túžby sa vždy nachádzajú mimo zóny vášho komfortu a vždy sú väčšie, ako ste vy sami. Poslaním snov a túžob je pomôcť vám prekročiť svoje hranice a prebudiť v sebe vyšší potenciál a schopnosti. Ak by ste potom tak veľmi netúžili, tak by ste nemali dostatočnú hnaciu silu, motiváciu prekonať strach a vydržať. Láska k sebe a k iným je najväčšou hnacou silou, ktorá nám pomáha prekonávať strach a limitácie.

Existujú dva základné mentálne – emocionálne strachy. Prvý je strach z odmietnutia, teda z toho, že vás druhí neprijmú a nebudú vás ľúbiť takých, akí ste. Sem patrí aj strach zo samoty, strach, že sklamete alebo strach z výsmechu. Druhý strach je strach zo zlyhania: obávate sa, že nie ste dosť dobrí a dôležití pre svoje blízke okolie. Je to strach zo zlyhania, strach z nedostatku alebo strach zo strachu. Tieto dva základné strachy veľakrát podvedome riadia vaše rozhodnutia a aj život.