Vraj je pravda odveká, že šaty robia človeka. Avšak oveľa skôr, než ľudia začali používať šaty na to, aby demonštrovali svoje spoločenské postavenie, majetok či moc, tu boli mená. Mená o svojich nositeľoch vypovedali veľa. Pozrime sa na to, akým vývojom prešli mená, ako ich dnes vyberáme a ako ovplyvňujú detskú psychiku. 

S kým máte tu česť

Podľa nosa poznáš kosa, podľa mena sa v priebehu tisícročí dalo zistiť, aký človek je, čo dokázal – to v prípade, že svoje meno získal až v dospelosti na základe svojho správania alebo zásluh. Aj v dobách, keď začalo byť bežné dávať mená už malým deťom všetkých spoločenských vrstiev, meno o človeku veľa vypovedalo

Meno neodrážalo iba predstavy rodičov, aké by ich dieťa malo byť, aké by malo mať vlastnosti, ale len čo sa začala spoločnosť deliť na vrstvy, odrážalo aj ich spoločenské postavenie a vzdelanie. Starí Slovania vyššieho postavenia, šľachta a kniežacie rodiny, si pre seba vyhradili zložené mená, ako napríklad Vojtech (tešiteľ voja, vojak), Miloslav, Miroslav, Slavomír, Ľudmila, Jaroslav či Boleslav. 

Poddaný ľud používal jednoduché mená ako Dobroš, Chval alebo Odolen, čo boli mená používané ešte v predslovanskej dobe. Jazykovedci zaoberajúci sa históriou mien si všímajú to, že ľudia s vyšším vzdelaním či z vyšších vrstiev vždy vyberali iné mená ako chudoba.

Vplyv profesie a vzdelania

Zaujímavé je, že mená kedysi určené šľachte postupom storočí zľudoveli, zatiaľ čo mená ľudové, bežné na dedinách, zažívajú dnes obrodu predovšetkým medzi vysokoškolákmi, prípadne medzi ľuďmi so záujmom o históriu, umenie a podobne. Ľudmilu alebo Jaroslavu v súčasnosti nájdete skôr na dedinách, oproti tomu s Dorotou či Matejom sa stretnete viac v mestách.

Rozdiely sú badateľné aj pokiaľ ide o zamestnanie. Napríklad pre rodičov pracujúcich v poľnohospodárstve je aj dnes charakteristická nadpriemerná voľba mien typických pre dedinské prostredie začiatkom 20. storočia (Anna, Ján, Juraj). Sú aj mená typické pre iné profesijné skupiny, napríklad Matej mal podľa prieskumov v 80. rokoch nadmerný výskyt u otcov pracujúcich v oblasti vedy, Alžbeta výrazne prevažovala u rodičov v zdravotníctve, Soňa u robotníckych rodičov a pod. 

Vo voľbe mien sa prejavuje tiež vplyv vzdelania rodičov. Rodičia so základným vzdelaním a stredným bez maturity dávajú prednosť ako Juraj, Tomáš, Peter, Katarína či Lucia. Po roku 1989 si ľudia s nižším vzdelaním obľúbili aj cudzie mená, s ktorými sa stretli v seriáloch – Kevin, Jessika či Samanta. Stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní rodičia preferujú mená ako Matej, ďalej Michal, Terézia, Mária, Cyril. Ďalej potom aj mená z literatúry a histórie – Branko, Marína. Svoje typické mená má aj rómske etnikum. Medzi obľúbené patria napríklad Esmeralda alebo Mercedes.