Obnovenie dôvery vo vzťahu môže byť po jej narušení často krát veľmi ťažké. V niektorých prípadoch sa jej opätovné získavanie môže zdať nereálne až nemožné. Nie je to však pravda. Pri budovaní dôvery existuje niekoľko overených zákonitostí, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť k získaniu dôvery voči partnerovi, čo dokonca môže pomôcť zachrániť vzťah. 

Každý zdravý vzťah by mal byť postavený na vzájomnej dôvere. V závislosti od okolností narušenia dôvery sa môžu kroky na jej nápravu líšiť. Aj keď neexistuje žiadny univerzálny návod na jej stopercentné obnovenie, nasledujúce rady môžu dopad stratenej dôvery na vzťah efektívne zmierniť. Ktoré to sú?

Priznajte si vinu

Ak ste svojho partnera urazili alebo mu slovom či skutkom akokoľvek ublížili, je dôležité zamyslieť sa nad svojimi činmi a priznať si vinu. Prehrajte si v hlave celú situáciu ešte raz a pomaly a zamierte pozornosť na svoje skutky. Odmietnutie viny vám nikdy nepomôže vyrovnať sa s tým, čo sa stalo ani k obnoveniu vzájomnej dôvery. Predtým, ako začnete na jej získavaní „pracovať“, musíte vedieť, aký podiel viny máte na tejto situácii.

Ospravedlňte sa

Ospravedlnenie nie je pre mnohých ľudí ľahké. Môže spôsobiť zraniteľnosť a vyvoláva pocity úzkosti alebo strachu. Napriek tomuto nepohodliu nezavrhnite svoj úmysel už v počiatku. Zhromaždite svoje myšlienky vopred. Napríklad zapisovanie myšlienok môže byť užitočné k tomu, aby ste sa pri riešení spôsobeného konfliktu vyhli neželaným situáciám alebo trápnemu a bolestivému tichu. O tom, že sa chcete partnerovi úprimne ospravedlniť musíte byť presvedčení. Ak to robíte len z povinnosti alebo len preto, že to váš partner chce počuť, nerobte to. Takto stratenú dôveru získate len na chvíľu, alebo vôbec. 

Prevezmite zodpovednosť

Ak ste si priznali svoju časť viny, je čas za svoje konanie aj prijať zodpovednosť. Buďte úprimní a aj keď sa situácia nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, jednoducho to prijmite a nepožadujte za každú cenu odpustenie. Naopak, dajte svojmu partnerovi najavo, že chcete veci napraviť. Ubezpečte ho, že ste si uvedomili, že ste porušili jeho dôveru a že ste ochotní usilovne pracovať na jej opätovnom získaní.