Ste žena, tvrdo driete, chcete, aby vás povýšili, viete dokonca, že by ste firme mohla prospieť, ale namiesto vás povýšia muža. Opäť... Hovorí sa tomu efekt skleneného stropu. A v kariére sa s ním nestretávajú len slovenské ženy. O čo vlastne ide?

Vo sfére manažérskych pozícií, v podnikaní a politike stále ešte platí mylné presvedčenie, že ženy „niečo“ zvládnu horšie než muži. Pritom žiadny inzerát nehlási, že „od žien požaduje toto“ a „od mužov niečo iné“. Pôvodné požiadavky na konkrétne miesto sú nezávislé od pohlavia. Lenže my v tom nevieme veľmi „chodiť“. Po storočiach mužskej prevahy máme v sebe zakorenenú skromnosť i pochybnosti o vlastných schopnostiach a po materskej často potrebujeme obnoviť sebavedomie.

Vzájomná podpora a uznanie

„Muži sú totiž lepší v networkingu, vo vzájomnej podpore. Toto sme sa my ženy ešte stále nenaučili,“ vysvetľuje Rostya Gordon-Smith, svetová odborníčka v oblasti ľudských zdrojov, ktorá už desiatky rokov pomáha ženám plniť si kariérne sny. Na tento účel založila spoločnosť Minerva 21, ktorej cieľom je vytvárať spoločenstvo sebavedomých žien, túžiacich na sebe pracovať. Zapojiť sa do tohto projektu môže každá žena, ktorú zaujíma osobný rozvoj, a zároveň sama môže svojimi skúsenosťami, postrehmi a myšlienkami pomôcť ďalším ženám, zdieľajúcim projekt.

Rostya Gordon-Smith pokračuje: „Muži síce súťažia jeden s druhým, ale akceptujú toho lepšieho. Ženy naproti tomu nikdy nezabudnú na svoju prehru, a tak sa často ohovárajú alebo škodia jedna druhej. To ich potom dostáva do ďalšej pasce, ktorou je tzv. sklenený útes. Žena, ktorá je sama a nepodporuje kariéru a postup ostatných žien vo firme, síce mohla preraziť sklenený strop, ale vzápätí sa ocitne práve na sklenenom útese a môže rýchlo skĺznuť dolu.“

V bezpečí

Navyše, znie predsa logicky, že jedna časť menšiny podporuje druhú, aby menšina mohla prestať byť menšinou a stať sa rovnou zvyšku spoločnosti. Je to tiež zázemie, pretože určite neplatí, že dostať sa na vrcholové pozície znamená byť v kontakte len s tými najvyššími. Kdeže! Ani včelí úľ nefunguje bez robotníc a vrcholoví manažéri a manažérky zase bez svojich zamestnancov. Treba sa kvôli tomu obklopovať ľuďmi, ktorí veria vám a ktorým, naopak, veríte vy. „Nemusia to nutne byť kamarátky, na prvom mieste musí byť, samozrejme, kvalifikácia dotyčných. Cítiť za chrbtom oporu je však nesmierne dôležité. Aj preto ju potrebuje žena, ktorá postupuje na kariérnom rebríčku, aj zvonku. A nielen od rodiny, ale tiež od svojho mentora, ktorý jej zároveň pomôže vybudovať si silnú osobnú značku, aby sa odlíšila od ostatných kandidátov,“ objasňuje Rostya Gordon-Smith.