Je vaše, milujete ho nadovšetko, ale niekedy mu jednoducho nerozumiete. Správna komunikácia s vaším potomkom je však veľmi dôležitá. Zaujímalo by vás, či existujú pravidlá, podľa ktorých sa dá v určitom veku hovoriť s dieťaťom? Presné nie, lebo každý jeden človek je jedinečný, avšak určité veci by mohli fungovať všeobecne.

Prvé týždne života

Navzdory všetkému je príchod na svet pre dieťa obrovským stressom. Mnoho mamičiek ešte nejakú dobu po pôrode vníma, že dieťa si nejakou abreakciou pôrod ešte spätne prežíva – plačom, úzkosťou, rôznymi zvukmi. Všetky tieto pocity v bábätku doznievajú a je to logické: predrať sa pôrodným kanálom, zažívať sťahy maternice, to dá zabrať. Je dobré, keď v prvých týždňoch a mesiacoch otec funguje ako akási podpora. Ochraňuje a zabezpečuje rodinu. To je ten ideálny prípad, ktorý je predpokladom, že medzi otcom a dieťaťom ľahko vznikne pekný vzťah.

Raný predškolský vek

Počas prvých troch rokov sa utvára základ osobnosti. Je dôležité, aby medzi rodičmi a dieťaťom vznikla takzvaná bezpečná väzba. To znamená, že si dieťa zvykne, že mama a otec sú ľudia, ktorí ho vnímajú, ktorí ho milujú a majú radosť z toho, že je na svete. Ich reakcie sú dostatočne prívetivé a predvídateľné, dávajú mu síce nejaké hranice, ale aj pocit bezpečia. Takéto puto vznikne len tak, že rodičia s dieťaťom jednoducho sú. Prostredníctvom blízkych ľudí sa dieťa učí porozumieť samo sebe a svojim emóciám.

Starší predškolský vek

Okolo tretieho roku sa deti väčšinou ponoria do otázok ľudskej telesnosti a sexuality, fascinujú ich rozdiely medzi pohlaviami a to, ako vlastne prichádzame na svet. Tieto otázky väčšinou vyplynú zo situácií – niekto zo škôlky bude mať napríklad bračeka. Téma obvykle naskočí sama a je skvelé, keď ju rodičia dokážu správne uchopiť. Hlavne by mali dať najavo, že majú radosť, že sa dieťa takto zvedavo pýta. Mali by sa zaujímať, ako to samé vníma – a ako si ty myslíš, že to je? A mali by si dať pozor na to, aby deti nezahrnuli informačnou lavínou.