Viacero z nás už vo svojom živote túžilo po zmene a je jedno, či išlo o zmenu životného štýlu, návykov, stravovania a iného. Každá zmena má isté spoločné menovatele a my sa pozrieme nato, ako ju dokázať plnohodnotne uskutočniť.

Prečo sa vyhýbame zmene?

Miestami radšej zatneme päste, a z toho, čo nám prekáža, spravíme maličkosť alebo upadneme do rezignácie. Miestami zažívame chvíle odhodlania – vtedy máme chuť zmeniť všetko k lepšiemu. No potom to odložíme hovoriac, že ešte neprišla „tá správna chvíľa”. Existuje taká vôbec?

Zmena ako proces

Nezabúdajme, že zmena je proces a má istý „životný cyklus”. Je naivné myslieť si, že sa zmeníme hneď po tom, ako odhalíme prekážku a rozhodneme sa zmeniť. Už samotné uvedomenie si, že zmenu chcem a potrebujem, stojí energiu a odhodlanie.

Štádium uvažovania

V štádiu uvažovania ešte ani nie sme pripravení k akcii a je dôležité neunáhliť sa. Na začiatku venujme dostatok času vytvoreniu konkrétnej, motivujúcej, no dosiahnuteľnej vízie. Kde sa teraz nachádzam? Žijem tým, čo je pre mňa dôležité? Ako chcem, aby môj život vyzeral? Čo je môj cieľ? Čo očakávam, že sa stane, ak ho dosiahnem?