Človek je tvor spoločenský a preto je prirodzené, že sa takmer v každej životnej fáze usiluje o partnerský vzťah. Aj keď je každý vzťah jedinečný a špecifický, podľa určitých znakov sa dá aspoň približne určitým spôsobom definovať. Do ktorej kategórie by ste zaradili ten váš?

Racionálny vzťah

Takéto vzťahy už v súčasnosti nie sú zriedkavé, no stále pomerne dosť odsudzované. V tomto prípade ide o vzťah, v ktorom chýba zamilovanosť na začiatku partnerstva. Dvojica ide do vzťahu skôr z racionálnych dôvodov. Deje sa to v prípadoch, ak jeden z partnerov má v úmysle svoje partnerstvo využiť vo svoj prospech. Typickým príkladom je, ak si mladá žena berie o dosť staršieho dobre zaisteného muža alebo ak ide o získanie občianstva.

Vášnivý vzťah

Takýto vzťah je typický najmä pre čerstvo zamilovaných partnerov. V podstate ide o vzťah, v ktorom je sex tým najdôležitejším a zároveň aj oblasťou, v ktorej si dvojica rozumie najlepšie. Okrem toho, partneri v takomto vzťahu považujú sex za najlepší prostriedok riešenia konfliktov a hádok. Hoci vášeň je pre vzťah dôležitá, nemala by prevažovať nad citmi. Akékoľvek sexuálne emócie sú len dočasné a vzťah založený len na fyzickej príťažlivosti vydrží málokedy.

Priateľský vzťah

Opakom je takzvaný priateľský vzťah, ktorý prežívajú zväčša partneri v dlhodobom spolužití. Takýto vzťah často vzniká z priateľstva, ktoré je už na začiatku vynikajúcou charakteristikou šťastného vzťahu. Partneri si seba navzájom vážia aj po rokoch a majú mnoho spoločných záujmov. Práve to upevňuje ich silné emocionálne puto. Okrem iného sa vďaka tolerancii zaobíde bez väčších či nezvládnuteľných kríz a má veľkú šancu vydržať.

Stereotypný vzťah

Stereotyp je typický najmä pre partnerov v dlhodobom vzťahu. Tento typ vzťahu sa vyznačuje zabehnutými zvykmi, každodennou rutinou a občas aj nudou. Nie je to však podmienkou. Prakticky nie každý dlhoročný vzťah musí byť nutne stereotypný. Všetko je veľmi individuálne. Niekomu takéto spolužitie vyhovuje najmä preto, že vie, že ho nič neprekvapí a vie, čo môže očakávať.