Nežné pohlavie občas žije v domnienke, že muži to majú v živote ľahšie. Je to preto, že sú stelesnením autoritatívnosti a nulovej emocionálnosti? Alebo je príčinou ich prirodzená mužská sila? Tieto fyzické predpoklady môžu tvoriť základ na pohľad jednoduchšieho života, avšak existujú aj vlastnosti, v ktorých „vedie“ opačné pohlavie. Čo by teda ženy mohli mužov naučiť?

Lepšie komunikovať

Ženy majú prirodzenú potrebu komunikovať. Zatiaľ čo žena za jeden deň použije priemerne 20 000 rôznych slov, u mužov sa tento počet neblíži ani len k polovici. Schopnosť komunikácie pomáha ženám dobre sa orientovať v sociálnych, ale aj pracovných vzťahoch. Vyvíjajú silnejšie a lojálnejšie putá, pretože sú schopné komunikovať v akejkoľvek situácii alebo oblasti a vždy vedia nájsť tie „správne“ slová.

Takisto to platí aj o neverbálnej komunikácii. Ženy vedia „čítať“ reč tela, ba dokonca aj jednotlivé črty tváre, zatiaľ čo muži si to často krát ani len nevšimnú. Muži sa toho môžu od žien ešte veľa naučiť. Stačí si uvedomiť, že komunikácia nie sú len slová.

Prejavovať emócie

Väčšina kultúr považuje vyjadrovanie emócií u mužov za sociálne tabu a citlivosť, či emócie automaticky pripisuje len ženám. Dokonca samotná spoločnosť mužov prezentuje ako autoritatívnych a nekompromisných jedincov s prísnym výrazom v tvári. Pri pohľade na takýto prototyp „dokonalého“ muža by nikomu ani nenapadlo, že aj on môže mať vnútorné pocity. To je však chybou, pretože aj muži potrebujú vyjadriť svoje emócie a neskrývať ich nech sú akékoľvek. A práve muž, ktorý neskrýva svoje pravé „ja“ je mužom v pravom slova zmysle.

Myslieť na iných

Dalo by sa povedať, že ženy touto vlastnosťou disponujú už od prírody. Keďže sú matkami, je pre nich prirodzené, ba až potrebné myslieť v prvom rade na niekoho iného ako na seba. Hoci to príroda zariadila takto, muži by nemali stagnovať a aspoň občas potlačiť svoje ego na úkor iných.

Myslieť na pravidlá

Muži majú vo všeobecnosti väčšiu dôveru v svoje schopnosti ako ženy, s čím je spojená aj tendencia podstupovať rôzne riskantné situácie a riziká. Aj keď dôvera v schopnosti dokáže povzbudiť, bezhlavo riskovať nie je vždy na mieste. Naopak ženy sú obozretnejšie keď čelia rizikovým situáciám. Sú schopné držať sa striktných zásad a pravidiel, pretože aj v rozhodujúcich situáciách dokážu myslieť na dôsledky a radšej hľadajú tú najbezpečnejšiu alternatívu.