Pohyby očí môžu posunúť váš morálny kompas

Štúdia medzinárodného tímu vedcov z marca 2015 uviedla, že naše morálne rozhodnutia môžu byť ovplyvnené tým, akým smerom sa naše oči zamerajú, keď sa rozhodujeme. Vedci použili novú experimentálnu metódu na sledovanie pohybov očí účastníkov. Dospeli k záveru, že procesy potrebné na dosiahnutie morálneho rozhodnutia sú prepojené s našimi pohybmi očí a s tým, ako vnímame svet.

Spánok s rýchlym pohybom očí (REM) minimalizuje bolestivé spomienky

Štúdia z Kalifornskej univerzity z roku 2011 zistila, že čas strávený v spánku s rýchlym pohybom očí (REM) môže ľuďom s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) pomôcť minimalizovať bolestivé spomienky. Vedci, ktorých vedie Matthew Walker, zistili, že počas spánku REM sa vypnú stresové receptory a produkcia stresových hormónov, a mozog spracúva emocionálne zážitky spôsobom, ktorý dokáže odstrániť bolestivé spomienky. Tieto zistenia ponúkajú možné vysvetlenie, prečo sa ľudia s PTSD ťažko zotavujú z nepríjemných zážitkov a trpia opakujúcimi sa nočnými morami, ak nie sú schopní spať v REM cykle.

Pohyb očí predpovedajúci neurodegeneratívne choroby

Štúdia z roku 2012 vedcov z University of Southern California (USC) uviedla, že určité neurologické poruchy sa dajú zistiť prostredníctvom sledovania pohybov očí. Ich výskum poskytuje nový pohľad na to, ako sú pozornosť a kontrola zraku ovplyvňované špecifickými neurodegeneratívnymi poruchami. Účastníci štúdie jednoducho museli „sledovať a užívať si“ televízne klipy, zatiaľ čo ich pohyby očí boli sledované a zaznamenávané. Údaje na sledovanie očí umožnili vedcom dekódovať neurologický stav každého jednotlivca na základe jeho pohybov očí. Na základe údajov o pohybe očí boli schopní identifikovať starších dospelých s Parkinsonovou chorobou v počiatočnom štádiu, keď ešte nebola diagnostikovaná, s presnosťou 89,6 percent.

Abnormálne pohyby očí môžu odhaliť duševnú chorobu

Vedci z University of Illinois v Chicagu študujú, ako môžu byť jemné odchýlky v pohybe očí použité na diagnostiku duševných a psychických chorôb. Objavili, že nepravidelnosti v tom, ako oči sledujú pohybujúci sa objekt, odrážajú špecifické poruchy nervového obvodu mozgu, ktoré zodpovedajú konkrétnym typom duševných porúch. Napríklad schizofrenickí pacienti majú tendenciu udržiavať svoje oči zamerané na pomaly sa pohybujúce objekty.

Foto: Shutterstock