Štúdie očných pohybov poskytujú lacný a neinvazívny spôsob, ako získať hlbšie pochopenie rôznych psychologických či mentálnych predpokladov, ale aj mozgových abnormalít. Dúfajme, že v blízkej budúcnosti lepšie pochopenie pohybov očí a súvisiacich funkcií mozgu umožní vedcom skôr identifikovať nadaných, chorých alebo rizikových jedincov a umožní odborníkom vytvoriť cielenejšie zásahy pre celé spektrum ľudského pokolenia.

Rýchly pohyb očí naznačuje impulzívne rozhodovanie

V štúdii z roku 2014 vedci z Johns Hopkins Medicine uviedli, že ľudia, ktorí sú menej trpezliví alebo impulzívni, majú tendenciu pohybovať zrakom rýchlejšie. Keď sa rýchlosť testov dobrovoľníkov porovnávala s ich impulzívnosťou počas testu trpezlivosti, došlo k silnej korelácii. Vedci dospeli k záveru, že ľudia, ktorí vykonávajú rýchle pohyby očí, bývajú netrpezlivejší. Táto korelácia môže byť spôsobená zásadným spojením medzi tým, ako nervový systém hodnotí čas a obmenu pri riadení pohybov a počas rozhodovacích procesov.

Lenivé očné pohyby hovoria o túlavej mysli

Štúdia z roku 2010 identifikovala túlavú myseľ sledovaním toho, ako sa oči pohybovali počas „bezduchého čítania“. Čítanie sa stane bezdôvodné, keď sa oči budú ďalej pohybovať po stránke, aj keď myseľ premýšľa o niečom, čo nesúvisí s textom, a nie o tom, čo tieto informácie prezradili. Vedci z University of Pittsburgh zistili, že pohyby očí sa líšia v závislosti od toho, či čitateľ venuje textu pozornosť, alebo či sa jeho myseľ potuluje. Počas normálneho čítania majú oči tendenciu rýchlo preskakovať z jedného slova na druhé. Keď sa však myseľ potuluje, oči sa fixujú dlhšie na jednotlivé slová a ich trajektória čítania je pozdĺž stránky.

Pomalé pohyby očí značia únavu

V roku 2014 medzinárodný tím vedcov sledoval rôzne rýchlosti sakadických očných pohybov, aby vytvoril metriku na meranie únavy. Na túto štúdiu výskumníci zaregistrovali obyvateľov z oblasti zdravotníctva, ktorí museli pracovať dvadsaťštyri hodín denne. Čím unavenejší sa niekto stal, tým pomalšie sa ich oči pohybovali. Tento výskum ukazuje, že rýchlosť vašich sakadických pohybov je vynikajúcim indexom na objektívne meranie úrovne únavy.