Zdravý vzťah potrebuje pre svoje správne fungovanie dostatok rešpektu, komunikácie a dobrých návykov od oboch partnerov. Stáva sa vám, že v kritických situáciách však občas reagujete neadekvátne? Na toto pozor, pretože sa môže stať, že z takéhoto správania sa vyvinie zlozvyk, ktorý skôr či neskôr môže vzťah váš zničiť. Ktorých by ste sa mali vyvarovať? 

Nereálne očakávania

Každý človek od vzťahu niečo očakáva. Či ide o romantické prejavy lásky, silu rešpektu alebo nekončiace komplimenty, všetko má akosi podvedome „naplánované“. Často krát stáva, že ak partner všetky tieto vaše očakávania nenaplní, vzniká problém. Vy túžite po tom, aby bol taký, akého ste si ho vysnívali, no v jeho prirodzenosti sa tento rozsiahly zoznam vlastností či schopností nenachádza. V dôsledku toho môže dochádzať k hádkam, ktoré sú naozaj zbytočné a váš vzťah nimi môže len utrpieť. Namiesto nereálnych očakávaní od svojho partnera, ho teda skúste prijať takého, akým je v skutočnosti.

Hádky v afekte

Asi každému je jasné, že vzťah nie je len o láskyplných slovách, ale často krát aj o nezhodách a hádkach, ktoré je potrebné riešiť. Zabudol váš partner vyniesť smeti alebo nakúpiť, hoci ste ho o to požiadali? Samozrejme, že vás to vytočí, no nerobte z toho zbytočnú drámu. Riešiť hádky či problémy v afekte ešte nikdy nikomu neprinieslo nič pozitívne. Okrem toho sa môže stať, že v takomto „stave“ poviete vášmu partnerovi niečo, čo budete neskôr ľutovať. Nerozčuľujte sa pre každú malichernosť. Skúste sa zhlboka nadýchnuť a svojho partnera znova a s láskou požiadať, aby spravil to, o čo ste ho požiadali. Aj on sa bude cítiť milovaný a utvrdí ho to v tom, že je vo vzťahu so správnou osobou.

Klamstvá

Dôvodov prečo niekto vo vzťahu klame môže byť mnoho, no výsledok je vždy rovnaký. Akékoľvek klamstvo negatívne ovplyvňuje vzťah a vedie ku strate dôvery. Aj malé klamstvo totiž dokáže zničiť vzťah. Ak svojho partnera milujete, naučte sa hovoriť pravdu hneď od začiatku, nech už je akákoľvek. Zaslúži si ju vedieť. Je tu takisto väčšia šanca, že po priznaní viny vás bude schopný lepšie pochopiť, čím sa vyhnete vzájomným konfliktom a hádkam.