Hovorí sa, že muži sú z Marsu a ženy pochádzajú z Venuše. Rozdiely medzi oboma pohlaviami však možno nájsť aj pokiaľ ide o ich sexuálny život. Vybrali sme pre vás tie najhlavnejšie.

Túžba 

Mužská a ženská sexualita sa líši už v tom, že muži to chcú častejšie a viac. Dokazuje to mnoho vedeckých štúdií. Mužské libido je navyše zamerané priamo na samotný sex, zatiaľ čo u ženy je často v pozadí skôr túžba po citovej blízkosti. Ženy sú viac ovplyvnené prostredím a kontextom, v ktorom sa to celé odohráva. U mužov je tiež dlhšie časové „okno“, kedy majú záujem o sex. Trvá asi od štrnástich rokov do smrti. Žena sa však na erotický vrchol pomaly dostáva až asi okolo tridsiatky a po prechode záujem o sex postupne ubúda. 

Myslenie na sex

Väčšina mužov myslí na sex skoro stále (niekoľkokrát denne), a to až do vysokej staroby. U žien je to len asi jedna štvrtina, ktorá myslí na sex viackrát denne a s vekom to navyše klesá. Americký psychológ Roy Baumeister vďaka výskumu zistil, že muži sa častejšie vzrušia a majú rôznorodejšie sexuálne fantázie. 

Vyhľadávanie uspokojenia 

Priemerný muž je ochotný povoliť k sexu so ženou, ktorú pozná len pár hodín. Priemerná žena o to stojí len výnimočne. Muži tiež majú nižšie štandardy pre ,prijateľnú‘ partnerku na krátkodobé dobrodružstvo. Nehľadia tak na jej vek, vzdelanie, postavenie, majetok.