Rozvod je stresujúcou udalosťou pre všetky zúčastnené strany a to ako pre partnerov, tak aj pre deti. Pre deti je náročné pochopiť, prečo sa spolužitie ich rodičov rozpadá a končí a čo ich vlastne ďalej čaká. Navyše, v tomto období sú aj veľmi zraniteľné, preto by ste sa v takej situácii mali snažiť vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli vašim potomkom ešte viac ublížiť. O aké ide?

Vnímajú dieťaťa ako dospelého

Je v podstate jedno, koľko rokov má vaše dieťa, ak ešte nedosiahlo plnoletosť, nemali by ste ho brať ako dospelého a ani sa k nemu tak správať. Dieťa nemusí a v mnohých prípadoch nevie pochopiť dôvod rozvodu, často ani rozvod samotný a preto od neho nežiadajte, aby sa s celou situáciou vyrovnalo samo. Práve vy ste tu na to, aby ste mu všetko vysvetlili a hlavne poskytli podporu a pocit bezpečia.  

Dieťa nútia, aby si medzi rodičmi vybralo

Rozvod znamená rozdelenie rodičov, no v žiadnom prípade by ste dieťa nemali žiadať, aby si medzi nimi vybralo. Dieťa sa v takejto situácii cíti nepríjemne, má pocit, že jedného rodiča zradí, pričom svojim výberom mu aj ublíži. No v skutočnosti ubližuje aj sebe, preto ho do toho nenúťte. Samozrejme, že názor dieťaťa môžete vypočuť, no finálne rozhodnutie je tak či tak len na dohode rodičov alebo rozhodnutí súdu.

Snažia sa stať obľúbenejším rodičom

S vyššie spomínaným súvisí aj nasledujúca, ale veľmi závažná chyba. V snahe získať dieťa na svoju stranu sa mnoho rodičov po rozvode pokúša spraviť všetko pre to, aby si ho dieťa vybralo ako “obľúbenejšieho rodiča”. V dôsledku toho zvyknú rodičia dieťaťu všetko dovoliť, kúpiť a jednoducho z dieťaťa robia “generála”. Hoci možno máte pocit, že vďaka tomu, že vaše dieťa všetko smie je šťastnejšie, no pravda je taká, že mu tým veľmi ubližujete. Dieťa by vás má mať rado preto, že ste jeho rodičom, nie preto, že mu všetko kúpite či dovolíte.