Čo znamená skratka IQ, vie každý. EQ alebo emočná inteligencia je pojem omnoho mladší, avšak v posledných rokoch podrobne skúmaný. Predstavuje nie protipól „rozumového“ a inteligenčného kvocientu, ale vec podobne dôležitú. Vcítiť sa do druhých a dokázať správne reagovať, to sú totiž pre interakciu medzi ľuďmi zásadné schopnosti.

Čo je EQ?

Emočná inteligencia sa definuje ako schopnosť porozumieť svojim vlastným pocitom a správne a účinne ich vyjadriť. Tak isto je to schopnosť dokázať vnímať a pochopiť ľudí okolo seba. Emočná inteligencia je zásadná pre formovanie, vývoj a udržanie medziľudských vzťahov. A dobrá správa pre nás: na rozdiel od inteligenčného kvocientu, ktorý sa v priebehu života výrazne nemení, naše EQ sa môže vyvíjať a zvyšovať – spoločne s túžbou učiť sa a osobnostne rásť. Skúste zauvažovať nad nasledujúcimi piatimi odporúčaniami, ako posilniť svoju emočnú inteligenciu, ktoré zostavil americký server psychologytoday.com.

Schopnosť vyrovnať sa s vlastnými negatívnymi emóciami

Vari žiadny aspekt EQ nie je dôležitejší, ako naša schopnosť poradiť si s negatívnymi emóciami. Ideálne tak, aby nemali šancu nás premôcť a neovplyvnili náš úsudok. Ibaže k tomu, aby bolo možné zmeniť spôsob, akým prežívame rôzne náročné situácie, je potrebné zmeniť spôsob, ako o týchto situáciách premýšľame. Skrátka: naučiť sa ovládať negatívne myšlienky, ktoré sa vynárajú v bežnej dennej interakcii a ktoré vedú k tomu, že sa cítime oslabení a zraniteľní. Súvisí to veľmi so sebavedomím a s našou schopnosťou nadhľadu.

Schopnosť zostať v pokoji aj pod tlakom

Keď sa ocitáme pod tlakom, najdôležitejšie je udržať si duševnú rovnováhu. Ako to docieliť? Napríklad vedomým spomalením. Pokiaľ nami otriasa zlosť alebo náhla negatívna emócia, je dobré ju rozdýchať, kým začneme reagovať. Mnoho ľudí pod náhlym tlakom rýchlejšie hovorí, než myslí – a potom svoje slová ľutujú. Bežne sa odporúča napočítať do desať – a práve desať sekúnd je vhodný limit na upokojenie najväčšieho afektu a rozrušenia. K problému je najlepšie sa vracať až o chvíľu, keď sme „vychladli“ a kedy sa nám vráti schopnosť uvažovať logicky.