Nie je žiadnym tajomstvom, že finančná (ne)gramotnosť v detstve má obrovský vplyv na rozhodnutia, ktoré robíme ako dospelí. Deti totiž často nevedia o financiách rodiny, ale ukazuje sa, že ich finančná gramotnosť by sa mala formovať už v mladom veku. Je teda na rodičoch, aby aj v otázke peňazí boli pre deti príkladom a naučili ich zodpovednému prístupu k financiám. Ako na to? Zamerajte sa na tieto rady.

Nevyťahujte peňaženku vždy, keď vaše dieťa natiahne ruku

Je prirodzené, že každý rodič chce dať dieťaťu všetko, a nielen to, čo dieťa potrebuje, ale aj to čo chce. Hoci týmto spôsobom spĺňate v očiach dieťaťa rolu dokonalého rodičia, no dieťaťu nepomáhate. Nie je dobré dieťa naučiť, že vždy dostane čo chce - či ide o hračku, alebo o konkrétne peniaze. Deti by ste mali naučiť, že peniaze nerastú na stromoch a keďže je dôležité zvážiť na čo ich minúť, nemôžu mať vždy všetko.

Učte deti šetriť na horšie časy

Dôležitosť šetrenia sa ukazuje najmä v súčasnej dobe. Je to však dôležité aj z dlhodobého hľadiska. Šetriť by ste mali naučiť aj svoje deti a to najmä v prípade, ak im už dávate vreckové. Naučiť ich šetriť aj z mála im môže v budúcnosti pomôcť a výrazne zlepšiť ich finančnú gramotnosť.