Spánok má na kvalitu nášho života omnoho väčší vplyv, než si uvedomujeme. O to viac prekvapuje, že svoj stres, zabúdanie či nezvládnutie situácii nepripisujeme ani v najmenšom nedostatku spánku. Akú v skutočnosti zohráva rolu, čo ho najviac ohrozuje a ako sa správne namotivovať k zlepšeniu spánkových návykov? Pri príležitosti Svetového dňa zdravého spánku, ktorý pripadá na 21. marca, sme sa pozreli na odpovede spolu s odborníkom.

Keď si prestanete pamätať

“Spánok je šéfom mozgu a mozog je šéfom spánku. Počas spánku má náš mozog priestor na zatriedenie informácií, ktoré jednotlivec počas dňa zažil a vnímal. Tieto informácie následne usporadúva do jednotlivých kategórií. Inými slovami, spánok je ako knihovník, ktorý počas noci upratuje knihu do regálov podľa toho, kam patria. To robí aj náš mozog, ktorý zatrieďuje jednotlivé informácie podľa toho, kam by potenciálne mohli patriť,” hovorí na margo dôležitosti spánku neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD. 

V praxi to znamená, že ak nebudeme venovať pozornosť spánku, tým pádom nebudeme venovať pozornosť ani nášmu mozgu. Ak nebudeme venovať pozornosť nášmu mozgu, tak ani on nebude venovať pozornosť nám. Mozog hrá hlavnú rolu pri myslení, rozhodovaní a najmä pamätaní si informácií. 

Nedostatok spánku významne vplýva na našu pozornosť, schopnosť koncentrácie, ale aj rozhodovacie procesy či uchovávanie informácii do pamäti. Neoddýchnutý človek všetky menované činnosti vykonáva omnoho ťažšie. Viacero výskumov naznačuje, že človek, ktorý trpí spánkovou depriváciou, je agresívnejší a má zníženú schopnosť odolávať frustrácii.

Telefón v spálni? Vykázať!

Používanie elektronických zariadení v spálni je bežnou záležitosťou v mnohých domácnostiach. Má však jedno spoločné negatívum: nadmerná prítomnosť svetla. Tá negatívne ovplyvňuje tvorbu melatonínu, ktorý hrá významnú rolu v kvalite spánku. Melatonín sa vytvára v epifýze a svetlo (najmä to umelé) brzdí jeho tvorbu. 

Zaujímavosťou je, že melatonín je v našom organizme produkovaný z aminokyseliny tryptofánu, ktorá hrá významnú rolu tiež pri tvorbe serotonínu. Tento hormón reguluje aj pocit pohody a šťastia. 

Mnohí sme si zvykli tesne pred spaním skontrolovať sociálne siete či e-maily. To je podľa experta veľká chyba. “Veľkou výzvou v dnešnej dobe je fakt, aby sme v čo najväčšej možnej miere obmedzili prítomnosť smartfónov ako pred spánkom, tak aj počas neho. Akonáhle sme neustále niečím vyrušovaní - aj keď ide len o možno na prvý pohľad nevinnú vibráciu smartfónu - tak aj kvalita nášho spánku sa naruší,” približuje neuropsychológ a tiež dodáva, že je dôležité, aby sme posteľ využívali iba na jej hlavný účel. Ak si do postele donesieme napríklad počítač, mozog to podvedome vníma ako rušivý element a proces zaspávania sa tým sťaží.