Byť upravená, vedieť pevne stlačiť ruku, použiť small talk, nehovoriť stále len o sebe, to sú už evergreeny. Ale čo iné môžete urobiť pre to, aby vás iní videli v lepšom svetle a zároveň vaša prezentácia nepôsobila nepríjemne kŕčovito?

Poznajte silu slabých stránok

V živote všeobecne a v psychológii špeciálne má všetko dobré aj svoju zlú, tienistú stránku. Ide iba o to, akým spôsobom sa s ňou naučíte pracovať. Je celkom bežné, že vaša najsilnejšia stránka je aj vašou najslabšou. Platí to v zamestnaní aj v partnerstve. Zoberte si napríklad človeka, ktorý je dynamický, rýchly, kreatívny a nápaditý. To je skvelé, ale ťažko bude zároveň precízny a schopný doťahovať všetky veci do absolútneho konca. Aj to, že ste pomalší, môže byť vaša prednosť. Napríklad ste starostlivejší. Dokážete sa lepšie sústrediť. Viete vychytať podstatné detaily. A tak ďalej. Dôležité je naučiť sa o sebe takto premýšľať a hovoriť. Hlavne na pracovných pohovoroch, kde otázka na silné a slabé stránky takmer vždy padne. Personalistka vraví, že najhoršia odpoveď na pracovnom pohovore na takúto otázku je: „To predsa musia posúdiť iní“! Áno, lenže takouto odpoveďou nedávate vedeniu k dispozícii takmer žiadny dôvod, prečo by vás mali prijať.

Pozor na falošnú skromnosť

Skromnosť je pekná vlastnosť. Rovnako aj pokora. Príjemné sú iba do tej miery, dokiaľ vám ich druhí veria. Inak sa stávajú aroganciou obrátenou naruby. Vezmite si napríklad to, ako sa cítite, keď čítate časopis, kde top modelka s dokonalou tvárou a telom rozpráva niečo o tom, že byť krásna je vlastne veľmi ťažké a skutočná krása sa aj tak ukrýva vo vnútri, alebo keď vám nejaký milionár tvrdí, že peniaze vlastne nie sú dôležité a dokázal by žiť aj bez nich. Ako to na vás pôsobí? Ako pokrytectvo? Skúste nebyť takí pokrytci a naučte sa nahlas povedať, že niečo viete, keď to viete, že sa vám to či ono podarilo, že si na určitú úlohu trúfnete, pretože už máte podobné skúsenosti. Avšak, keď sa naučíte chváliť sa, robte to tak, aby ste pri tom nezhadzovali ostatných.