Deti a my - Claim
4 kroky, vďaka ktorým budete starnúť s gráciou

Starnutiu sa nevyhne nikto z nás a nie vždy ho dokážeme zvládať tak, ako by to bolo pre nás samých najlepšie. Často je pre nás akýmsi strašiakom. Mali by sme ho však vnímať ako možnosť splniť si naše priania. Čo je potrebné dobre si uvedomiť, aby roky pribúdali s gráciou?

Zmena je život

Zmena je ideálna istota a platí to aj pre naše telo. Lepšie preto spravíte, ak sa nebudete snažiť „nestarnúť“, ale akceptujete nevyhnutnosť neustále sa prispôsobovať zmenám. Neustála zmena je totiž jediná vec, na ktorú sa dá naozaj spoľahnúť. 

S telesným mladnutím opatrne

Násilnou snahou zastaviť čas optickými vylepšeniami startnutie určite nezastavíme. Iste - dobre jesť, striedmo piť a zostať silní a ohybní je obzvlášť dôležité. Nikdy by sa však telo a jeho kontrola nemali zmeniť na posadnutosť. Tá už totiž nemá so zdravým rozumom nič spoločné. 

Alkohol nie je riešením

Alkohol znecitliví pocity, ale nič nevyrieši: Pokiaľ zistíte, že s narastajúcim vekom sa stále viac spoliehate na alkohol, prášky a podobné látky, pamätajte, že konflikty, úzkosti či strach síce môžu dočasne utíšiť, ale vyriešiť ich nedokážu, a navyše ich užívanie môže byť návykové. So zložitými pocitmi, ktoré starnutie prináša, sa musíme stretnúť tvárou v tvár, a znecitlivenie samého seba tento proces len komplikuje.

“Púšťajte“

Ide o jediný spôsob, ako ísť ďalej: Smútok zo straty je nevyhnutnou súčasťou starnutia. Všetky ženy a všetci muži, ktorým sa podarilo prejsť procesom starnutia štýlovo a s gráciou, budú hovoriť o tzv. púšťaní. Vedia, že nie je možné udržať sa tam, kde boli kedysi, alebo si podržať nemenný obraz vlastného života. Používať svoje sily na popretie týchto zmien a zabránenie im je márne a neproduktívne, namiesto toho je prospešnejšie zamerať svoju energiu na pretváranie a obnovu. Smútok je súčasťou tohto procesu a súvisí s púšťaním vecí (aj ľudí), ktoré uvoľňujú priestor pre nové.

 

Foto: Shutterstock