Starnutiu sa nevyhne nikto z nás a nie vždy ho dokážeme zvládať tak, ako by to bolo pre nás samých najlepšie. Často je pre nás akýmsi strašiakom. Mali by sme ho však vnímať ako možnosť splniť si naše priania. Čo je potrebné dobre si uvedomiť, aby roky pribúdali s gráciou?

Zmena je život

Zmena je ideálna istota a platí to aj pre naše telo. Lepšie preto spravíte, ak sa nebudete snažiť „nestarnúť“, ale akceptujete nevyhnutnosť neustále sa prispôsobovať zmenám. Neustála zmena je totiž jediná vec, na ktorú sa dá naozaj spoľahnúť. 

S telesným mladnutím opatrne

Násilnou snahou zastaviť čas optickými vylepšeniami startnutie určite nezastavíme. Iste - dobre jesť, striedmo piť a zostať silní a ohybní je obzvlášť dôležité. Nikdy by sa však telo a jeho kontrola nemali zmeniť na posadnutosť. Tá už totiž nemá so zdravým rozumom nič spoločné. 

Alkohol nie je riešením